Headerafbeelding
Borstcentrum
Behandeling

Endocriene therapie met fulvestrant bij borstkanker

De arts schrijft Fulvestrant voor bij vrouwen met uitgezaaide borstkanker, waarbij behandeling met andere endocrienetherapie niet meer werkt.

U krijgt fulvestrant omdat de borstkanker hormoongevoelig is. Fulvestrant stopt de werking van oestrogeen. Hierdoor kan dat de groei van de tumor  stoppen of  zelfs kleiner kan worden. Fulvestrant bereikt de kankercellen in uw borst. Maar ook de kankercellen die ergens anders in het lichaam zitten. Deze uitzaaiingen kunnen hierdoor kleiner worden, waardoor u minder of geen klachten meer heeft. In de folder ‘Endocriene behandeling met fulvestrant bij borstkanker’ leest u meer over deze behandeling.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling.

Betrokken afdelingen

Code ONC-215
Laatste revisie: 5 maart 2021 - 16:14
Hoe verloopt de behandeling?

Endocriene therapie met fulvestrant bij borstkanker

 • Fulvestrant wordt met een injectie gegeven. Een medewerker van de regionale bloedafnamedienst van het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt u deze thuis geven op een afgesproken dag.  
 • De medewerker spuit fulvestrant langzaam in uw bilspier, dit duurt 2 tot 3 minuten. De dosis is 500 mg, verdeeld over 2 spuiten.
 • In het begin krijgt u elke 2 weken een injectie. Op dag 1, 14 en 28 krijgt u 2 injecties tegelijkertijd.   Daarna krijgt u de injecties 1 x per 4 weken.
 • De injectie is minder pijnlijk als de vloeistof op lichaamstemperatuur is, vlak voordat u de injectie krijgt.

Hoe bewaart u fulvestrant?

 • U haalt de medicijnen op bij de Jeroen Bosch Apotheek.
 • U moet de injectievloeistof in de koelkast bewaren (2°C - 8°C).
 • • Bewaar het in de oorspronkelijke verpakking om de vloeistof tegen licht te
 • beschermen.
 • • U haalt op de dag dat u de injecties krijgt het medicijn uit de koelkast, zodat het op
 • kamertemperatuur kan komen.
 • • De verpakking niet openen totdat de fulvestrant gebruikt gaat worden.