Headerafbeelding
patienten wachten in de wachtkamer bij radiologie
Behandeling

Embolisatie van vleesbomen

Bij deze behandeling worden de bloedvaten naar de vleesbomen (myomen) afgesloten (emboliseren) door kleine bolletjes.

Bij de embolisatie van myomen wordt gebruik gemaakt van röntgenstralen om de bloedvaten naar de myomen te vinden.

LET OP! U moet zich voor deze behandeling voorbereiden. Lees daarom deze informatie minstens EEN DAG vóór de behandeling goed door! Het is belangrijk dat u deze instructies goed opvolgt. De behandeling kan anders misschien niet doorgaan. 

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

 • een geldig identiteitsbewijs
 • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze hoofdlocatie in 's-Hertogenbosch? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

De afdeling Radiologie

Op de afdeling Radiologie is de radioloog verantwoordelijk voor de onderzoeken. De radioloog is een arts die gespecialiseerd is in het uitvoeren en beoordelen van deze onderzoeken. De radiodiagnostisch laborant of physician assistent helpt de radioloog bij de onderzoeken. Ook kunnen zij deze onderzoeken in opdracht van de radioloog zelfstandig uitvoeren.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code RAD-063
Laatste revisie: 4 oktober 2023 - 09:07
Hoe verloopt de behandeling?

Embolisatie van vleesbomen

Opname in het ziekenhuis

Voor de embolisatie wordt u in het ziekenhuis opgenomen op de verpleegafdeling Gynaecologie of één van de andere verpleegafdelingen. Breng nachtkleding en toiletartikelen mee. U krijgt van tevoren een brief thuisgestuurd met daarin informatie over de opname.

Als u al bent opgenomen in het ziekenhuis wordt de afspraak voor de behandeling telefonisch doorgegeven aan de verpleegafdeling. De behandeling zelf vindt in de loop van de dag op de afdeling Radiologie plaats.

Eten en drinken

 • Vindt de behandeling ‘s ochtends plaats, dan mag u vanaf 24.00 uur ‘s nachts niets meer eten. U mag nog wel drinken tot twee uur voor het onderzoek.
 • Vindt de behandeling in de middag plaats, dan mag u een licht ontbijt nemen. Dit is een kopje thee met twee beschuiten (of een snee brood) met zoet beleg (geen kaas of vleeswaren). Daarna mag u niets meer eten. U mag nog wel drinken tot twee uur voor het onderzoek.

Bent u zwanger?

Als u zwanger bent of zou kunnen zijn, moet u dit aan de arts vertellen. De embolisatie mag dan niet plaatsvinden!

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen of heeft u een stoornis van de bloedstolling?

Dan is het belangrijk dat de arts die dit onderzoek/deze behandeling aanvraagt dit weet. Uw behandelend arts zal u vertellen of u moet stoppen met de bloedverdunners of dat u ze mag blijven gebruiken.

Gebruikt u andere medicijnen?

Als u andere medicijnen gebruikt, mag u die gewoon innemen, behalve het medicijn metformine. (Lees ook de paragraaf ‘Heeft u diabetes?’).

Heeft u diabetes?

Bent u diabetespatiënt, dan mag u ‘s morgens vroeg een lichte maaltijd gebruiken en uw medicijnen innemen.

Gebruikt u metformine (ofwel Glucophage® of Glucovance®)? Als uw nierfunctie gestoord is, mag u dit medicijn een aantal dagen niet innemen. U krijgt hierover dan informatie.

Contrastmiddel

Het is mogelijk dat u vóór of tijdens het onderzoek een injectie met een jodiumhoudende contrastvloeistof krijgt. U krijgt deze injectie in uw arm.
Met deze vloeistof zijn de bloedvaten duidelijker te zien op de CT-scan.  

Een onderzoek met contrastvloeistof kan niet:

 • als u Metformine (Glucophage) gebruikt in combinatie met ernstige nierfunctiestoornissen
 • als u in het verleden ooit een allergische reactie op contrastvloeistof had;
 • bij hyperthyreoidie (een te snel werkende schildklier)

U heeft in deze gevallen een hoger risico op lichamelijke problemen. Hoort u tot één van deze risicogroepen?  Heeft uw behandelend arts hier niet naar gevraagd? Dan is het belangrijk dat u zelf contact opneemt met de behandelend arts.

Soms kan het onderzoek toch doorgaan als er vooraf speciale maatregelen zijn genomen. Uw behandelend arts kan in overleg met de radioloog beoordelen of een ander onderzoek ook voldoende informatie kan geven.

Wat gebeurt er tijdens de behandeling?

Op de verpleegafdeling wordt, als dat nodig is, bloed geprikt. U krijgt een infuusnaald in de arm met een druppelinfuus en u krijgt een operatiejasje aan.

Daarna wordt u naar de operatieafdeling gebracht. Daar krijgt u een epiduraal katheter (ruggenprik) ingebracht. Dit is een slangetje in de rug waardoor medicijnen tegen de pijn worden toegediend. Ook krijgt u antibiotica toegediend.

Op de afdeling Radiologie komt u op uw rug op een behandeltafel te liggen, onder steriele lakens. U wordt aan bewakingsapparatuur aangesloten. Het is belangrijk dat u tijdens de behandeling heel stil blijft liggen! De radioloog geeft u een verdovingsprik in beide liezen. Dan prikt hij een slagader in de liezen aan. In deze bloedvaten worden dunne ventielslangetjes geschoven.

De radioloog schuift via het ingebrachte ventielslangetje een katheter naar de baarmoeder. Door de röntgendoorlichting en de contrastvloeistof kan de radioloog zien of de katheter op de goede plek komt. De contrastvloeistof geeft soms een warm gevoel.
Aangekomen bij het bloedvat dat bloed toevoert naar de vleesboom, worden kleine korreltjes via de katheter ingebracht. Deze korreltjes sluiten het bloedvat af. De vleesboom zal op termijn verschrompelen.

Daarna gaat u terug naar de verpleegafdeling. Hier krijgt u een urinekatheter en medicatie die u helpt ontspannen.

Zijn er bijwerkingen of risico's?

Hoewel deze behandeling veilig is, kunnen er zich complicaties voordoen (zoals bij elke medische behandeling). Er kan een bloeduitstorting in de lies ontstaan. Heel zelden ontstaat een nabloeding. Er bestaat een kleine kans op een infectie na de behandeling. Er is 1 tot 5% kans op beschadiging van de baarmoeder, waarna de baarmoeder verwijderd moet worden. Heel soms (bij 1 à 2%) komt een vrouw eerder in de overgang na deze behandeling. De kans hierop lijkt iets groter bij vrouwen ouder dan 45 jaar.

Wat gebeurt er na de behandeling?

 • Na de behandeling wordt de vaatkatheter verwijderd.
 • Na terugkomst op de verpleegafdeling worden de eerste uren regelmatig controles bij u uitgevoerd.
 • De meeste vrouwen voelen in de eerste zes tot acht uur na de behandeling hevige pijn en krampen. Sommige vrouwen worden misselijk en krijgen lichte koorts. U krijgt pijnstilling toegediend via de epiduraal katheter (ruggenprik) en eventueel aanvullende medicijnen die deze bijverschijnselen tegengaan.
 • U blijft zeker 2 nachten op de verpleegafdeling in verband met pijnstilling. Meestal kunt u twee dagen na de behandeling naar huis.
 • Op de verpleegafdeling wordt een afspraak gemaakt voor controle na drie maanden bij uw behandelend arts.
 • De meeste vrouwen hervatten hun dagelijkse werkzaamheden binnen een tot twee weken na de embolisatie.
 • Houdt u er rekening mee dat het eindresultaat pas na een paar maanden bekend is. Ervaringen hebben geleerd dat veel pijnklachten tijdens deze periode een teken zijn dat de behandeling goed aanslaat. Pijn geeft geen reden tot ongerustheid
 • Het is mogelijk dat een geëmboliseerde vleesboom na enige tijd via de vagina wordt uitgescheiden. Dit gebeurt in ongeveer 5% van de gevallen.

Effect van de embolisatie van myomen

Studies tonen aan dat ongeveer 85-90% van de vrouwen baat heeft bij een embolisatie van de myomen. Klachten zoals onder andere hevige bloedingen, pijn in been/rug/onderbuik, of plasproblemen zijn na de behandeling verholpen. Of door deze ingreep een verlaagde kans op zwangerschap kan ontstaan wordt nog onderzocht.

Hoe lang duurt de behandeling?

De behandeling duurt 1 tot 2 uur. 

Ik lees dat ik een infuus krijg, maar ik ben moeilijk te prikken. Wat nu?

Als u uit eerdere ervaringen weet dat u moeilijk te prikken bent, neemt u dan vóór het onderzoek contact op met de afdeling Radiologie

Ik kan niet naar de afspraak komen, wat moet ik doen?

Kunt u niet naar de afspraak komen? Geef dit dan zo snel mogelijk (minstens 24 uur voor het onderzoek/de behandeling) aan ons door via telefoonnummer (073) 553 26 00. We kunnen dan in uw plaats een andere patiënt helpen.

Ik heb nog vragen, waar kan ik die stellen?

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen naar de afdeling Radiologie. De afdeling is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur op het telefoonnummer (073) 553 26 00.