Headerafbeelding
anesthesist bij OK patient
Behandeling

Pijnbestrijding met een pijn-pomp

Na een operatie kan de pijn bestreden worden met een pijn-pomp, PCA (Patiënt Controleerde Analgesie). 

Het is belangrijk voor uw herstel dat u zo min mogelijk pijn voelt. Pijn mag u niet belemmeren om te verliggen, uit bed te komen of te hoesten. Met minder pijn voelt u zich prettiger en herstelt u sneller. 

Geef duidelijk aan als u pijn heeft. Hoe langer u wacht met het bespreekbaar maken van de pijn en eventuele bijwerkingen, hoe moeilijker het wordt ze te beheersen. U krijgt van de verpleegkundige op vaste tijden pijnmedicatie (bijv. paracetamol) die u moet in nemen. Daarbij krijgt u extra pijnmedicatie via de pijnpomp. Deze combinatie zorgt dat u optimale pijnbestrijding krijgt met zo min mogelijk bijwerkingen. 

Meer informatie

Hier vindt u alle belangrijke informatie over deze pijnbestrijding
Code ANE-056
Laatste revisie: 7 februari 2022 - 09:28
Meer informatie

Pijnbestrijding met een pijn-pomp

Gekleurde liniaal met cijfers van 0-10 om uw pijn aan te geven

Om voor uzelf te kunnen bedenken in welke mate u pijn heeft, geeft u uw pijn een cijfer. Een 0 betekent geen pijn en 10 is de ergst denkbare pijn die u zich kunt voorstellen. Vanaf het cijfer 4  is er sprake van matige tot ernstige pijn en is het verstandig om de pijnpomp te gebruiken. 

 

Wat is acceptabele pijn?

  • Uw pijn is draaglijk.
  • Eventuele misselijkheid is onder controle te houden.
  • U bent niet te suf.
  • U durft te bewegen, op te hoesten en door te ademen,
  • Mobilisatie is haalbaar. 

 

PCA Pomp

Op de uitslaapkamer (recovery) wordt de pijnpomp bij u aangesloten op het infuus. Hierdoor kunt u zichzelf (extra) pijnmedicatie toedienen. Deze pijnpomp dient niet uit zichzelf medicatie toe, maar alleen als u op de rode knop (bolusknop) drukt. Op het moment dat u pijn ervaart of als u inspannende activiteiten moet gaan doen die mogelijk pijn kunnen uitlokken (bijv. uit bed  gaan) kunt/moet u op de bolusknop drukken om pijnmedicatie via de pomp te krijgen. U zult merken dat na enkele minuten de pijn afneemt. Neemt de pijn onvoldoende af, dan drukt u opnieuw op de bolusknop. Dit kunt u net zo lang herhalen tot de pijn aanvaardbaar is. De pomp heeft veiligheidsinstellingen, waardoor u zich niet teveel pijnstilling kunt toedienen, tenzij u drukt als u helemaal geen pijn heeft. U bent de enige die op de bolusknop mag drukken, iemand anders mag absoluut niet voor u op de bolusknop drukken. 

Welke bijwerkingen kunnen er zijn?

Door het gebruik van de pijnpomp kunnen bijwerkingen optreden, zoals:

  • slaperigheid,
  • misselijkheid en braken,
  • versnelde hartslag en bloeddrukdaling. 

Als u een van de genoemde bijwerkingen heeft dan moet u deze melden aan uw verpleegkundige, APS (acute pijn service)-medewerker of arts. Op de verpleegafdeling komt dagelijks, van maandag t/m vrijdag, een APS-medewerker bij u langs. Deze vraagt hoe het met de pijn is en voert controles uit aan de pijnpomp. In overleg met u, de verpleegkundige, de anesthesioloog en de APS-medewerker wordt bepaald wanneer de pijnpomp gestopt mag worden. 

  • Kan ik verslaafd raken aan de medicatie? Het medicijn dat in de pomp zit is niet verslavend, zolang u het gebruikt bij pijnklachten voor korte tijd. Het medicijn dat u krijgt is piritramide of morfine.
  • Heb ik bij gebruik van de pijnpomp helemaal geen pijn meer? De eerste dagen na de operatie is er altijd sprake van enige pijn. Met de pijnpomp kunt u er zelf voor zorgen dat de pijn draaglijk is. Dit wil niet zeggen dat de pijnpomp er voor zorgt dat u geen pijn meer voelt. U zult nog wel voelen dat u geopereerd bent.

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust aan de APS-medewerker of uw verpleegkundige.