Headerafbeelding
locatie Atlent
Behandeling

Dreumesgroep

De Dreumesgroep van Kinderrevalidatie Tolbrug is bedoeld voor heel jonge kinderen met een achterstand in de (motorische) ontwikkeling. 

Het opvoeden van een kind met een motorische beperking of achterstand is niet eenvoudig. De kans is groot dat uw kind problemen heeft met bewegen, eten en drinken, spelen, slapen of het vragen van aandacht.

Bij deelname aan de Dreumesgroep krijgt u als ouders/verzorgers advies bij de opvoeding van en omgang met uw kind. Ook kunt u ervaringen uitwisselen met andere ouders.

overzicht dreumesgroep

Hier leest u alles over de Dreumesgroep

Code REV-330
Laatste revisie: 11 mei 2023 - 13:57
Hier leest u alles over de Dreumesgroep

Dreumesgroep

De Dreumesgroep is bedoeld voor kinderen in de leeftijd 6 – 18 maanden met een achterstand op het gebied van de motorische ontwikkeling en eventueel ook op andere gebieden.

Aan de Dreumesgroep nemen 3 tot 5 kinderen deel. Van elk kind komt er één ouder of verzorger mee naar de groep. 

Kinderen

  • In de Dreumesgroep stimuleren we uw kind spelenderwijs om vaardigheden te ontwikkelen.
  • Ook is het een plek om hulpmiddelen en voorzieningen uit te proberen.
  • Verder is de groep bedoeld als voorbereiding op een eventuele vervolgplek.

Ouders/verzorgers

We bieden u als ouders/verzorgers informatie en praktische handvatten waarmee u zelf de ontwikkeling van uw kind kunt stimuleren. Ook kunt u er ervaringen uitwisselen met andere ouders.

Uw hulpvraag is voor ons belangrijk. De Dreumesgroep helpt u om een antwoord te krijgen op vragen die u bezighouden. Dit alles vanuit de overtuiging dat u als ouder de belangrijkste persoon voor uw kind bent. Hier besteden we tijdens de bijeenkomsten dan ook aandacht aan.

Een pedagogisch medewerker begeleidt de bijeenkomsten. Iedere bijeenkomst vindt plaats rondom een bepaald thema, bijvoorbeeld bewegen, eten en drinken, spelontwikkeling, communicatie.

Per thema sluit een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, psycholoog, maatschappelijk werker of een ervaringsdeskundige aan.

Heeft u na afloop van een bijeenkomst aanvullende vragen, dan kunt u altijd om een individueel gesprek vragen met één van deze medewerkers.

Ouderportaal

Om informatie met u uit te wisselen, werken we met een ouderportaal. Therapeuten kunnen u specifieke instructies, foto’s of filmpjes sturen. Zelf kunt u vanuit thuis ook foto’s of filmpjes met ons delen, zodat we een goed beeld krijgen van hoe het thuis gaat. 

De Dreumesgroep bestaat uit 7 bijeenkomsten van 2 uur. Deze vinden wekelijks plaats bij Kinderexpertisecentrum Atlent

De revalidatiearts kan uw kind aanmelden voor de Dreumesgroep. De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering van uw kind.