Headerafbeelding
locatie Atlent
Behandeling

Dreumesgroep

De Dreumesgroep van Kinderrevalidatie Tolbrug is bedoeld voor heel jonge kinderen met een achterstand in de (motorische) ontwikkeling.

Het opvoeden van een kind met een motorische beperking of achterstand is niet eenvoudig. De kans is groot dat uw kind problemen heeft met bewegen, eten en drinken, spelen, slapen of het maken van contact.

Bij deelname aan de Dreumesgroep krijgt u als ouders/verzorgers advies bij de opvoeding van en omgang met uw kind. Ook kunt u ervaringen uitwisselen met andere ouders.

overzicht dreumesgroep

Hier leest u alles over de Dreumesgroep

Code REV-330
Laatste revisie: 13 december 2023 - 09:47
Hier leest u alles over de Dreumesgroep

Dreumesgroep

De Dreumesgroep is bedoeld voor kinderen in de leeftijd 6 – 24 maanden met een achterstand op het gebied van de motorische ontwikkeling en eventueel ook op andere gebieden.

Aan de Dreumesgroep kunnen maximaal 5 kinderen deelnemen. Van elk kind komt er 1 of beide ouders of verzorgers mee naar de groep.

Kinderen

Tijdens de Dreumesgroep kan het zijn dat we uw kind een korte tijd observeren om te zien hoe uw kind zich op verschillende gebieden ontwikkelt. We stimuleren uw kind spelenderwijs om vaardigheden te ontwikkelen. Ook is het een plek om hulpmiddelen en voorzieningen uit te proberen. De groep kan ook als voorbereiding zijn op een mogelijke vervolgplek, zoals het Therapeutisch Peuter Programma dat mogelijk is vanaf 18 maanden.

Ouders/verzorgers

We bieden u als ouders/verzorgers informatie en praktische handvatten waarmee u zelf de ontwikkeling van uw kind kunt stimuleren. Ook kunt u er ervaringen uitwisselen met andere ouders.

Uw hulpvraag is voor ons belangrijk. De Dreumesgroep helpt u om een antwoord te krijgen op vragen die u bezighouden. Dit alles vanuit de overtuiging dat u als ouder de belangrijkste persoon voor uw kind bent. Hier besteden we tijdens de bijeenkomsten dan ook aandacht aan.

De Dreumesgroep is een doorlopende groep. Samen met het team van kinderrevalidatiespecialisten bespreken we wanneer uw kind kan beginnen. Daarna kijken we samen wat de mogelijkheden zijn voor uw kind binnen de Dreumesgroep. Een medisch pedagogisch zorgverlener begeleidt de groep en de ergotherapeut, fysiotherapeut en logopediste zijn elke week aanwezig. Daarnaast kunnen we zo nodig de psycholoog en maatschappelijk werk inschakelen.

Bij start op de Dreumesgroep krijgt u een boekje met veel voorkomende onderwerpen, zoals bewegen, eten en drinken, ontwikkeling van spel en spreken. Dit kan helpen om hulpvragen te beschrijven en om notities te maken. Als u na een bijeenkomst nog meer vragen heeft, kunt u altijd om een persoonlijk gesprek vragen met een van deze medewerkers.

Ouderportaal

Bij de start van de Dreumesgroep krijgt u toegang tot het ouderportaal van Tolbrug (Konnect ouderportaal). Hiermee sturen we u belangrijke informatie, bijvoorbeeld over de startdag en wat u mee moet nemen. Therapeuten kunnen u specifieke aanwijzingen, foto's of filmpjes sturen. Zelf kunt u vanuit thuis ook foto's of filmpjes met ons delen, zodat we een goed beeld krijgen van hoe het thuis gaat.

De Dreumesgroep is op vrijdag van 9.00 tot 11.00 op de locatie van de kinderrevalidatie van Tolbrug: Kinderexpertisecentrum Atlent.

De revalidatiearts kan uw kind aanmelden voor de Dreumesgroep. De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering van uw kind.