Headerafbeelding
locatie Atlent
Locatie

Atlent Kinderexpertisecentrum

Atlent is er voor kinderen en jongvolwassenen in de leeftijd van 0 tot 21 jaar met een lichamelijke en/of meervoudige beperking of langdurige ziekte.

Bezoekadres

Kooikersweg 303
5223 KE ‘s- Hertogenbosch
Nederland

Postadres

Atlent Kindexpertisecentrum
Kooikersweg 303
5223 KE 's-Hertogenbosch
Nederland

Tolbrug revalidatiegeneeskunde werkt in het kinderexpertisecentrum samen met Mytylschool Gabriël, Cello, SWZ en kindcentrum Hoge Vliert. Voor een afspraak bij de kinderrevalidatiearts en voor kinderrevalidatie komt u meestal naar Atlent. 

Let op: géén prikpost

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft géén prikpost bij kinderexpertisecentrum Atlent. U kunt hier NIET terecht voor bloedprikken of materiaalafgifte. Bekijk hier een overzicht van onze locaties en prikposten waar u wel terecht kunt voor bloedprikken en materiaalafgifte. 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over kinderexpertisecentrum Atlent op www.atlent.nl.

Praktische tips

Sluitingsdagen

Op feestdagen wordt in het JBZ volgens weekenddienst gewerkt. Hier vindt u een overzicht van onze sluitingsdagen.

Uw afspraak in het ziekenhuis

Hoe bereidt u zich voor op uw afspraak in het ziekenhuis? Lees voor uw eerste afspraak op onze website alles over het voorbereiden van een afspraak in het ziekenhuis.

Controleer de zorgverzekering van uw kind

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of uw kind verzekerd is voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ voor kinderen

Kinderen onder de 12 jaar en hun ouders kunnen niet inloggen in het dossier van het kind in MijnJBZ. Wilt u informatie in het dossier inzien? Dan kunt u mogelijk een machtiging voor uw kind aanvragen. Kijk voor de actuele informatie op www.mijnjbz.nl/machtiging.

Code POL-312
Laatste revisie: 7 augustus 2023 - 16:32