Behandeling

Drainage van de buik met behulp van CT

Bij een drainage van de buik wordt een teveel aan vocht door een slangetje afgevoerd. Dit kan gaan om een teveel aan vocht in de buikholte, of om pus uit een abces. Soms wordt er ook wat vocht afgenomen voor onderzoek. 

LET OP! U moet zich voor deze behandeling voorbereiden. Lees daarom deze informatie minstens EEN DAG vóór de behandeling goed door! Het is belangrijk dat u deze instructies goed opvolgt. De behandeling kan anders misschien niet doorgaan. 

 

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling

Praktische tips

Wat neemt u mee bij een (dag)opname?

Als u voor een (dag)opname naar het ziekenhuis komt, neem dan uw geldig identiteitsbewijs mee. En ook de medicijnen die u thuis gebruikt. Lees goed de folder 'Voorbereiding op een (dag)opname'. Hierin staat een lijstje van zaken die u moet meenemen bij een (dag)opname. 

De afdeling Radiologie

Op de afdeling Radiologie is de radioloog verantwoordelijk voor de onderzoeken. De radioloog is een arts die gespecialiseerd is in het uitvoeren en beoordelen van deze onderzoeken. De radiodiagnostisch laborant of physician assistent helpt de radioloog bij de onderzoeken. Ook kunnen zij deze onderzoeken in opdracht van de radioloog zelfstandig uitvoeren.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code RAD-108
Laatste revisie: 6 juni 2024 - 10:28
Hoe verloopt de behandeling?

Drainage van de buik met behulp van CT

Opname in het ziekenhuis

U wordt voor deze behandeling enkele uren opgenomen op de afdeling Dagbehandeling (als u niet al opgenomen bent in het ziekenhuis). 

Eten en drinken

  • Krijgt u een drainage in verband met vocht in de buikholte (ascites drainage)? Dan mag u voor de behandeling gewoon eten en drinken.
  • Bij alle andere drainages (drainage van een abces) moet u de laatste 2 uur nuchter zijn. Dit betekent dat u de laatste 2 uur voor de behandeling niets meer mag eten en drinken.

Medicijnen

Neem alle medicijnen die u gebruikt mee naar het ziekenhuis. Neem voldoende mee voor de eerste dag en nacht na de behandeling, in de originele verpakking.

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen of heeft u een stoornis van de bloedstolling?

Dan is het belangrijk dat de arts die dit onderzoek/deze behandeling aanvraagt dit weet. Uw behandelend arts zal u vertellen of u moet stoppen met de bloedverdunners of dat u ze mag blijven gebruiken.

Peroonlijke verzorging

  • Graag van tevoren douchen.
  • U mag géén bodymilk gebruiken.
  • Zorg dat u comfortabele kleding draagt. 
  • Ga van tevoren nog naar het toilet om te plassen.

Bent u zwanger?

Bent u zwanger of zou u zwanger kunnen zijn? Meld dit dan altijd aan de behandelend arts of laborant, voordat de behandeling begint. 

Waar meldt u zich?

Meld u op de afgesproken tijd op de afdeling Dagbehandeling (als u nog niet bent opgenomen op een verpleegafdeling).

Wat gebeurt er tijdens de behandeling?

De verpleegkundige van de afdeling brengt u in een bed naar de afdeling Radiologie. Meestal is het mogelijk om het slangetje (de drain) in te brengen terwijl u in bed blijft liggen.

De radioloog bepaalt met behulp van een CT-scan de plaats waar de drain moet komen. Als de radioloog deze plaats heeft bepaald, ontsmet de laborant de huid en dekt het gebied af met steriele doeken om infectie te voorkomen. U krijgt een plaatselijke verdoving zodat de huid en het gebied daaronder gevoelloos wordt. De verdoving kan even een branderig gevoel geven. De arts plaatst via de huid, met een dunne naald, een drain in de vochtophoping. Het vocht kan nu via de drain uit het lichaam in een opvangzak afvloeien.

Na het plaatsen van de drain heeft u een slangetje dat uit de buik/borstwand naar buiten komt. Om het verschuiven van de drain te voorkomen wordt deze aan de huid vastgemaakt met een vlinderpleister of een hechting.

Zijn er bijwerkingen of risico's?

Meestal is een drainage een veilige behandeling. Er kunnen toch complicaties optreden:

  • Er kan een bloeding optreden op de plaats waar de huid is aangeprikt. Hierbij ontstaat vaak een blauwe plek.
  • Er kan onbedoeld een prikletsel ontstaan bij een ander orgaan, op weg naar het te draineren gebied (bijvoorbeeld bij de darm met als gevolg geprikkelde buik).

Wat gebeurt er na de behandeling?

Na de behandeling gaat u met uw bed weer terug naar de verpleegafdeling. Op de afdeling controleert de verpleegkundige de eerste 2 uur uw bloeddruk, hartslag en temperatuur. Soms is dit langer nodig.

De verpleegkundige controleert bij uw terugkomst ook de plaats waar de naald door de huid is gegaan.

Vraag hulp aan de verpleegkundige als u naar het toilet wilt gaan of uit bed wilt stappen.

Waarschuw de verpleegkundige als u de eerste uren na het onderzoek klachten krijgt zoals plotselinge buikpijn, klamheid, zweterigheid en overmatig slap voelen.

Uw behandelend arts bespreekt na de behandeling wat er verder gaat gebeuren. Als u met de drain naar huis gaat legt de verpleegkundige uit hoe u de drain moet verzorgen. U ontvangt hiervoor het protocol voor (wijk)verpleegkundige en patiënt 'Ascitesdrainage in de thuissituatie'. 

Hoe lang duurt de behandeling?

De voorbereiding op de behandeling op de afdeling Radiologie duurt ongeveer 10 minuten, de behandeling zelf duurt ongeveer 20 minuten.

Ik kan niet naar de afspraak komen, wat moet ik doen?

Kunt u niet naar de afspraak komen? Geef dit dan zo snel mogelijk (minstens 24 uur voor het onderzoek/de behandeling) aan ons door via telefoonnummer (073) 553 26 00. We kunnen dan in uw plaats een andere patiënt helpen.

Ik heb nog vragen, waar kan ik die stellen?

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen naar de afdeling Radiologie. De afdeling is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur op het telefoonnummer (073) 553 26 00.