Behandeling

Diazepam bij een koortsstuip of een epileptische aanval bij kinderen

Code KIN-199
Laatste revisie: 28 februari 2023 - 11:38

Diazepam bij een koortsstuip of een epileptische aanval bij kinderen