Behandeling

Diazepam bij een koortsstuip of een epileptische aanval bij kinderen

Het medicijn diazepam (stesolid®) schrijven we voor bij kinderen die een of meer koortsstuipen of epileptische aanvallen hebben gehad.

Dit medicijn kan een nieuwe aanval stoppen. In de folder ‘Diazepam bij een koortsstuip of epileptische aanval’ leest u meer over deze behandeling.

Betrokken afdelingen

Code KIN-199
Laatste revisie: 29 mei 2019 - 10:19

Diazepam bij een koortsstuip of een epileptische aanval bij kinderen