Headerafbeelding
man en vrouw op bankje in bos en heide in Boxtel
Behandeling

Continuïteitshuisbezoek aan COPD-patiënten

Wanneer u bent opgenomen in het ziekenhuis vanwege COPD spreken we met u over COPD, medicijnen en het dagelijks functioneren ofwel leefregels.

Na een ziekenhuisopname gaan de zorgen rondom de ziekte COPD door en komt de longverpleegkundige bij u op huisbezoek. In de folder ‘Nazorg door de longverpleegkundige aan COPD patiënten in de thuissituatie’ leest u hier meer over.

Betrokken afdelingen

Code LON-077
Laatste revisie: 20 mei 2019 - 16:05

Continuïteitshuisbezoek aan COPD-patiënten