Headerafbeelding
Vaas op tafel in wachtkamer met zicht op binnentuin
Behandeling

Botopbouw onder plaatselijke verdoving

Om een implantaat te plaatsen, moet uw kaakbot hoog en breed genoeg zijn.

Als er onvoldoende bot aanwezig is, kunnen we met een zogenoemde ‘botopbouw’ of ‘sinuslift’ nieuw bot aanbrengen.

Hoe verloopt uw behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

 • een geldig identiteitsbewijs
 • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze locatie in 's-Hertogenbosch, Boxtel, Drunen of Rosmalen? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Code MON-072
Laatste revisie: 19 maart 2024 - 09:18
Hoe verloopt uw behandeling?

Botopbouw onder plaatselijke verdoving

Bij botopbouw brengt de MKA-chirurg nieuw bot aan op plaatsen waar te weinig bot is. Soms is het ook nodig om de bodem van de neusbijholte in de bovenkaak op te vullen met bot. Zo’n behandeling wordt een sinuslift genoemd. Met een sinuslift zorgen we voor meer houvast voor het implantaat.

Lichaamseigen bot of kunstbot?

De MKA-chirurg gebruikt bij een botopbouw bot van uzelf of kunstbot. De MKA-chirurg bespreekt van te voren met u wat in uw situatie de beste keuze is.

Lichaamseigen bot

Als u één of twee implantaten krijgt en er is niet voldoende bot aanwezig, dan gebruikt de MKA-chirurg meestal een stukje bot achter uit uw kaak. Krijgt u meerdere implantaten? Dan kan het zijn dat de MKA-chirurg iets meer bot nodig heeft voor de botopbouw. In dat geval gebruikt de MKA-chirurg een stukje bot uit uw bekkenkam. De bekkenkam is de bovenste rand van het bekken. Het bekken zit tussen uw buik en benen.

Kunstbot

Soms gebruikt de MKA-chirurg kunstbot bij een botopbouw. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een grotere botopbouw. De MKA-chirurg gebruikt het kunstbot dan in combinatie met lichaamseigen bot. Bij een kleinere botopbouw (bijvoorbeeld een mini-sinuslift in de bovenkaak) gebruikt de MKA-chirurg soms ook wel eens alleen kunstbot.

Bloedafname

Het kan nodig zijn dat er bij u bloed wordt afgenomen. Dit wordt dan gebruikt bij het membraan (dun vlies) dat over het kunstbot wordt aangebracht. Een deel van het bloed kan worden gemengd met het kunstbot. Hierdoor groeit het beter en sneller vast.

Aparte afspraak nodig?

Voor botopbouw heeft u soms een aparte afspraak in het ziekenhuis. Soms kunnen we het tegelijk doen met het plaatsen van de implantaten. Uw MKA-chirurg bespreekt dit met u.

Kunt u op de vastgestelde opnamedatum niet komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor de opnamedatum, naar de polikliniek. Bent u de dagen voor de operatie erg verkouden? Moet u veel hoesten of heeft u koorts? Neemt u dan minimaal 24 uur van tevoren contact op met de polikliniek.

Stoppen met roken

Rookt u? U kunt de weken rondom de behandeling beter niet roken. De ademhalingswegen van rokers zijn vaak geïrriteerd en daardoor gevoeliger voor ontstekingen. Daarnaast verdringt het koolmonoxide in de rook het zuurstof uit het bloed. Roken is slecht voor de wondgenezing en vergroot de kans op complicaties. Ten slotte kan hoesten na de operatie erg veel pijn doen.

Cold pack

Wij adviseren u voor de behandeling een cold pack te kopen, bijvoorbeeld bij een drogist. Hiermee kunt u de zwelling van uw gezicht na de behandeling beperken. U hoeft deze cold pack niet mee te nemen naar het ziekenhuis. Op de verpleegafdeling kunt u gebruik maken van een cold pack van het ziekenhuis. Leg de cold pack wel alvast in de vriezer voordat u naar het ziekenhuis komt. U kunt ook een plastic zakje met ijsblokjes gebruiken om uw gezicht te koelen. U kunt een washandje om het plastic zakje doen. Hiermee voorkomt u dat uw huid bevriest.

Medicijnen ophalen

U heeft op de polikliniek MKA een recept meegekregen voor mondspoeling en pijnstillers, en wellicht ook nog voor antibiotica. Haal de medicijnen uiterlijk één dag voor de behandeling op bij uw eigen apotheek. Hier leest u wanneer u moet starten met deze medicijnen:

 • Pijnstillers. U krijgt voor uw behandeling een verdoving van de anesthesioloog. U begint zelf na uw behandeling met het innemen van de pijnstillers.
 • Mondspoeling. Hiermee begint u de dag ná de behandeling.
 • Antibiotica. U krijgt voor uw behandeling antibiotica van de anesthesioloog. Uw MKA-arts vertelt het u als u na uw behandeling moet doorgaan met de antibiotica.

Vervoer naar huis

Wij adviseren u dringend om niet zelf auto te rijden. Regel daarom iemand die u naar huis kan brengen.

Waar meldt u zich?

U meldt zich op de dag van de behandeling op het afgesproken tijdstip bij de polikliniek Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie. U meldt zich met uw patiëntenpas aan bij de gele zuil. Daarna neemt u plaats in de wachtruimte. Als u aan de beurt bent, komt een medewerker u ophalen.

Moment van controle voor behandeling

Zorgverleners controleren voor de behandeling aan de hand van een checklist of alles in orde is. Zijn alle benodigde materialen aanwezig en in orde? Kloppen alle gegevens? Op verschillende momenten stellen zij ook vragen aan u. Soms heeft u een vraag al eerder beantwoord. De herhaling van vragen is onderdeel van de checklist en gebeurt dus bewust.

De behandeling

U krijgt uitleg van de MKA-arts over wat er gaat gebeuren. Uw gezicht wordt afgedekt met een steriele doek met daarin een gat ter hoogte van uw mond. 

U krijgt van de MKA-arts een plaatselijke verdoving. Dit heeft de MKA-arts van tevoren met u afgesproken. De prik van de plaatselijke verdoving kan even pijn doen. Door de verdoving kunnen uw tong en lippen dik en tintelig aanvoelen. Dit verdwijnt na enkele uren.

Tijdens de behandeling brengt de MKA-chirurg nieuw bot aan op plaatsen waar te weinig bot is. Als dat mogelijk is, plaatst de MKA-chirurg ook meteen de implantaten en eventuele abutments. De MKA-chirurg heeft dit van tevoren met u afgesproken.

Na de behandeling wordt er op de polikliniek Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie nog een röntgenfoto gemaakt ter controle. Daarna mag u naar huis. 

Risico's

Bij een botopbouw en sinuslift gebruiken we getransplanteerd bot. Net zoals bij elke transplantatie, kan het gebeuren dat het getransplanteerde bot niet vastgroeit. De MKA-chirurg moet de behandeling dan opnieuw uitvoeren. Dit komt gelukkig niet vaak voor.

Adviezen voor thuis

De eerste dag na de behandeling kan er nog wat bloed bij het speeksel zitten. Dit gaat vanzelf over. U moet zeker niet gaan spoelen!

Pijn, wat kunt u er aan doen?

Begin met het innemen van pijnstillers voordat de verdoving is uitgewerkt. De verdoving is na ongeveer 2 uur uitgewerkt. U kunt dan pijn krijgen. De pijnstillers bestrijden deze pijn goed.

Zwelling, wat kunt u er aan doen?

Door de behandeling kan uw wang of lip flink opzetten. Deze zwelling is het grootst na ongeveer 2 à 3 dagen. Daarna slinkt de zwelling langzaam. U hoeft zich geen zorgen om de zwelling te maken. Dit is een normaal gevolg van de ingreep. U kunt de zwelling beperken door een cold pack tegen uw wang of lip te houden. Dit moet u doen wanneer u terug op de verpleegafdeling bent, of thuis. Op de verpleegafdeling kunt u gebruik maken van een cold pack van het ziekenhuis. Het is voldoende als u een uur koelt. Ook kunt u de eerste 2 nachten met een extra hoofdkussen slapen. Dit gaat de zwelling ook tegen.

Heeft u een sinuslift gehad?

Als u een sinuslift heeft gehad, dan mag u na de behandeling 2 weken uw neus niet snuiten.

Voorzichtig met lopen

Is er bij de botopbouw een stukje bot uit uw bekkenkam gebruikt? Doe dan in het begin voorzichtig met lopen.

Poetsen en spoelen

Een goede mondhygiëne na de behandeling is belangrijk. U kunt ‘s avonds na de behandeling normaal uw tanden en kiezen poetsen. Let op: u moet voorzichtig poetsen op de plaats waar u bent geopereerd. Wanneer u een recept voor mondspoeling heeft gekregen, dan mag u daar pas 24 uur ná de behandeling mee starten. Ga niet dezelfde dag spoelen; ook niet met water!

Eten & drinken

Wij adviseren u de eerste uren na de behandeling voorzichtig te zijn met te warm of te koud eten en drinken. U heeft namelijk minder gevoel in uw mond door de verdoving. Verder kunt u beter niet met een rietje drinken, dan komt er te veel druk op de wond. De eerste paar dagen na de behandeling kunt u het beste zachte voeding gebruiken. U hoeft dan niet veel te kauwen.

Roken

U kunt de eerste 5 dagen beter niet roken. Dat is slecht voor de genezing van de wond.

Zonnebank 

De eerste 2 dagen mag u niet in de zon zitten of onder de zonnebank gaan. Ook niet wanneer uw wang nog dik is.

Wat doet u bij problemen thuis?

De eerste dag na de behandeling kan er nog wat bloed bij het speeksel zitten. Dit gaat vanzelf over. U moet zeker niet gaan spoelen! Heeft u in vóór uw controleafspraak problemen die te maken hebben met de operatie, dan belt u het ziekenhuis.

U belt als:

 • de wond erg blijft bloeden;
 • na 3 à 4 dagen de zwelling of de pijn niet afneemt, maar juist erger wordt;
 • u slikklachten krijgt;
 • u koorts krijgt boven de 39°C.

Tijdens kantoortijden belt u naar de polikliniek Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie, dan kunnen we u het beste helpen. Het telefoonnummer is (073) 553 23 30. Heeft u een probleem buiten kantooruren dat echt niet kan wachten? Bel dan naar de afdeling Spoedeisende Hulp, (073) 553 27 00.

Bij vragen of problemen ná uw eerste controleafspraak belt u uw huisarts.

Heeft u geen controleafspraak in het ziekenhuis? Dan belt u met het ziekenhuis bij problemen in de eerste 10 dagen na de operatie. Ná 10 dagen belt u met uw  huisarts.

Als u voor de botopbouw een aparte afspraak heeft in het ziekenhuis, duurt het 4 maanden voordat de MKA-arts de implantaten kan plaatsen. Het getransplanteerde bot moet namelijk eerst goed vastgroeien voordat de MKA-chirurg de implantaten kan plaatsen. In de tussentijd komt u 4 keer voor controle naar het ziekenhuis:

 • De 1e controle is 2 weken na de botopbouw. De MKA-chirurg controleert dan de wondgenezing en verwijdert eventuele hechtingen. Draagt u een kunstgebit? Dan kunt u deze direct na de botopbouw niet in. Neem uw kunstgebit mee naar deze controleafspraak. We passen deze dan voor u aan. U mag daarna voorzichtig zachte voeding met uw kunstgebit eten.
 • De 2e controle is 3 maanden na de botopbouw. De MKA-chirurg beoordeelt dan of de botopbouw geslaagd is en of er voldoende bot aanwezig is om de implantaten te kunnen plaatsen.

Met vragen belt u naar de polikliniek Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie, telefoonnummer: (073) 553 23 30.