Headerafbeelding
afdelingen geriatrie vragenlijst invullen
Behandeling

Bezoek aan de polikliniek Geriatrie voor ouderen met dikkedarmkanker

Bij een(kwaadaardige) aandoening in de dikke darm, kan de behandeling een operatie zijn.

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis bieden we een zorgvuldige begeleiding aan oudere patiënten die geopereerd worden. Want bij het ouder worden kan ook de kwetsbaarheid op verschillende gebieden toenemen. En daardoor kan de impact van een operatie groter zijn. Daarom brengen oudere patiënten vóór de operatie een bezoek aan de polikliniek Geriatrie. Hieronder leest u er meer over dit bezoek.

Hoe verloopt uw bezoek aan de polikliniek Geriatrie

Hier vindt u alle belangrijke informatie

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze hoofdlocatie in 's-Hertogenbosch? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Code GER-114
Laatste revisie: 28 november 2023 - 09:35
Hoe verloopt uw bezoek aan de polikliniek Geriatrie

Bezoek aan de polikliniek Geriatrie voor ouderen met dikkedarmkanker

Kanker is een ziekte die vaker voorkomt als men ouder wordt. Wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling van kanker werd tot nu toe vooral gedaan bij jongere patiënten, tot 65 jaar. Bij oudere patiënten is het daarom moeilijker om precies in te schatten hoe een behandeling wordt verdragen.

Als oudere patiënt heeft u vaak ook nog andere ziekten en gebruikt u meerdere medicijnen. Mogelijk heeft u daarbij problemen met bewegen, de voedingstoestand, met het zien, het horen of met het geheugen. Soms is er sprake van psychische klachten.

Dit alles kan invloed hebben op de manier waarop u een behandeling doorstaat. Het is daarom belangrijk om al deze factoren vóór de behandeling goed in kaart te brengen. Zo kunnen we u een zo goed mogelijke behandeling aanbieden en de begeleiding op uw persoonlijke situatie toespitsen.

Voor de operatie heeft u een gesprek met de verpleegkundig specialist intensieve zorg bij ouderen, of met de geriater (specialist voor ouderen). Het is prettig als er een familielid of een naaste met u mee komt naar de polikliniek.

Uw bezoek aan de polikliniek Geriatrie duurt maximaal 1.5 uur. We bespreken uw medische voorgeschiedenis en de medicijnen die u gebruikt met u. Ook bespreken we uw zelfstandigheid en uw dagelijkse functioneren. We vragen naar uw sociale situatie, of u nog meer hulpverleners ziet en of u psychische problemen heeft. Ook doen we standaard een geheugentest.

Uw behandelend arts beslist samen met u en eventueel familie of andere naasten, welke behandeling u uiteindelijk krijgt.

De geriater kan aangeven aan welke punten in uw situatie extra aandacht besteedt moet worden om de behandeling zo veilig mogelijk te laten zijn. Het kan bijvoorbeeld goed zijn om een diëtist in te schakelen, of een fysiotherapeut, of (extra) hulp thuis. Soms is het nodig om uw medicijnen aan te passen.

Als het nodig is, houdt uw behandelend arts de geriater op de hoogte hoe het met u gaat tijdens uw behandeling. Als dat gewenst is, blijft de geriater actief bij uw behandeling betrokken.

Stel uw vragen gerust aan uw behandeld specialist. Ook de verpleegkundig specialist voor ouderen of geriater zijn altijd bereid uw vragen te beantwoorden. U kunt hen bereiken via het secretariaat van de polikliniek Geriatrie, telefoonnummer: (073) 553 86 29.