Behandeling

Behandeling schildklierzwelling (RFA)

In uw schildklier is een goedaardige zwelling gevonden, een zogenaamde 'nodus'. De radioloog gaat deze zwelling aanprikken en verwarmen via de naald, zodat de zwelling zal verschrompelen. Deze vorm van behandelen wordt RFA (radiofrequente ablatie) genoemd.

In deze folder leest u meer over deze behandeling en de nazorg. Wij vragen u om de hele folder door te lezen. Deze informatie beschrijft de behandeling zoals het meestal verloopt. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter past bij uw persoonlijke situatie.

Lees meer

LET OP! Deze informatie beschrijft de algemene gang van zaken. Het is mogelijk dat de behandeling in uw geval net iets anders verloopt.

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis werken physician assistants (PA). Informatie over dit beroep ontvangt u bij de afspraakbevestiging of heeft u bij uw eerste polikliniekbezoek ontvangen. U bent onder behandeling van een endocrinoloog (internist) of de PA interne geneeskunde. De behandeling wordt uitgevoerd op de afdeling Radiologie door de radioloog of PA radiologie. Voor de leesbaarheid van de folder wordt hier steeds de radioloog of endocrinoloog genoemd, maar kunt u dit dus ook lezen als PA.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

 • een geldig identiteitsbewijs
 • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze locatie in 's-Hertogenbosch, Boxtel, Drunen of Rosmalen? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

De afdeling Radiologie

Op de afdeling Radiologie is de radioloog verantwoordelijk voor de onderzoeken. De radioloog is een arts die gespecialiseerd is in het uitvoeren en beoordelen van deze onderzoeken. De radiodiagnostisch laborant of physician assistent helpt de radioloog bij de onderzoeken. Ook kunnen zij deze onderzoeken in opdracht van de radioloog zelfstandig uitvoeren.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Code RAD-098
Laatste revisie: 19 juni 2023 - 14:33
Hoe verloopt de behandeling?

Behandeling schildklierzwelling (RFA)

Heeft u een stollingsziekte?

Bespreek dit dan voor de behandeling met uw arts.

Metalen apparaatjes in uw lichaam

Deze behandeling kan niet worden gedaan als in uw lichaam bepaalde metalen apparaatjes zijn geplaatst, bijvoorbeeld een pacemaker, ICD, neurostimulator, insulinepomp of cochleair implantaat. Als er bij u een dergelijk apparaatje is geplaatst, geef dit dan zo spoedig door aan afdeling Radiologie, telefoonnummer (073) 553 26 00.

Medicijnen

 • Gebruikt u bloedverdunners, dan bespreekt uw behandelend arts met u wanneer u deze medicijnen tijdelijk moet stoppen. Als u bekend bent bij de trombosedienst, schrijft uw behandelend arts u tijdelijk andere medicijnen voor. Op de dag van de behandeling moet u bloed laten afnemen om de INR te laten bepalen.

 • Pijnstillende medicijnen mag u op de dag van het onderzoek niet innemen.
 • Overige medicijnen kunt u blijven gebruiken zoals u gewend bent.

Eten en drinken

Voor dit onderzoek mag u normaal eten en drinken.

Opname

Voor deze behandeling wordt u enkele uren opgenomen op de afdeling Dagbehandeling. Van het Planbureau krijgt u bericht hoe laat u wordt verwacht.

Informatiefolder voorbereiding voorbereiding (dag)opname

Voor de opname krijgt u een folder met informatie over de (dag)opname. Deze informatie heeft u nodig om zich goed voor te bereiden. U krijgt de folder als digitale versie in uw MijnJBZ en als u wilt ook op papier. Lees deze informatie goed door!

Hoe verloopt de behandeling?

Op de dag van opname krijgt u eerst een bloedonderzoek om de bloedstolling te controleren. Daarna krijgt u een tablet oxazepam. Dit heeft een kalmerende en ontspannende werking. 

De verpleegkundige geeft u een speciaal jasje met drukknopen, dat u tijdens het onderzoek draagt. Uw ondergoed mag u aanhouden. Uw andere kleding moet u uitdoen. In bed wordt u naar de afdeling Radiologie gebracht.

Tijdens de behandeling ligt u op een onderzoekstafel horizontaal of met uw hoofd iets achterover. Op elk been wordt een aardingssticker (een soort grote 'plakker') gelegd. Met behulp van echografie bepaalt de radioloog de exacte plaats van de zwelling in uw schildklier. Tussen de zwelling en de huid spuit de radioloog vervolgens een verdovingsmiddel in, waardoor de behandeling minder pijnlijk is. Bij de prikplek wordt de huid goed schoongemaakt en de huid rond de prikplek wordt afgedekt met een steriele doek. Daarna prikt de radioloog de zwelling aan met een speciale naald. Als de juiste positie is bereikt wordt de tip van de naald telkens verhit zodat de cellen van de schildklierzwelling rond de naald stuk gaan en geleidelijk gaan verschrompelen. Tijdens de behandeling wordt de naald steeds verplaatst en opnieuw verhit totdat de hele zwelling is behandeld. Tijdens de behandeling vraagt de radioloog regelmatig aan u om iets te zeggen om na te gaan of u klachten heeft van de behandeling. Uiteindelijk wordt de naald verwijderd en de prikplek afgedekt met een pleister.

De eerste 30 minuten na de behandeling drukt u zelf met uw eigen hand op de prikplek om nabloeden te voorkomen. De radioloog legt u uit hoe u dit moet doen.

De behandeling duurt ongeveer 30 minuten. Uw partner/begeleider kan niet bij de behandeling aanwezig zijn.

Wat gebeurt er na de behandeling?

Na de behandeling wordt u terug gebracht naar de afdeling Dagbehandeling. Hier blijft u nog een paar uur totdat de radioloog langs is geweest om te controleren of alles goed is gegaan. De verpleegkundige controleert u regelmatig en vertelt wanneer u naar huis mag. Soms wordt er na een paar uur een controlefoto gemaakt.

Doordat de cellen van de schildklierzwelling kapot zijn gemaakt gaan ze verschrompelen. Dit verschrompelen is een langzaam proces dat 6 tot 12 maanden duurt. Het kan dus zijn dat u na de behandeling de zwelling van de schildklier nog steeds voelt. Dat wil niet zeggen dat de behandeling niet gelukt is.

In de hals zal zeer waarschijnlijk een blauwe plek ontstaan door de punctie. Dat is normaal. 

De pleister mag u na 24 uur verwijderen.

Vervoer naar huis

Oxazepam vermindert uw reactievermogen. Daarom mag u na de behandeling niet zelf naar huis rijden en geen machines bedienen.

Alcohol

Wij adviseren u om de eerste dag na het onderzoek geen alcohol te gebruiken. Oxazepam kan het effect van alcohol namelijk versterken, waardoor u behoorlijk suf kunt worden.

Lichamelijke activiteit

Wij adviseren u tot 48 uur na de behandeling rustig aan te doen: niet sporten en niet zwaar tillen.

Pijnstilling

 • De prikplek kan na de behandeling pijnlijk zijn. U kunt de verpleegkundige vragen om medicijnen tegen de pijn.
 • Thuis kunt u zo nodig maximaal 4 keer per dag 1000 mg paracetamol nemen.

Zijn er bijwerkingen of risico's?

Elke behandeling kent een risico op complicaties. De specialist die de behandeling heeft geadviseerd, weegt altijd de kans op complicaties af tegen de voordelen van het uitvoeren van de behandeling.

Complicaties na een RFA komen zelden voor. Als er complicaties optreden dan zijn ze bijna altijd tijdelijk, heel soms blijvend. Het risico op het ontstaan van deze complicaties is minder dan bij een operatie. Bekende complicaties zijn:

 • Stemverandering, doordat de stemzenuw wordt geprikkeld.
 • Een trager werkende schildklier (hypothyreoïdie).
 • Huidreactie of lichte verbranding op de plaats van de aardingspads op uw benen.
 • Een bloeduitstorting op de prikplek.

Risico op infectie

De behandeling gebeurt onder steriele omstandigheden. Dit betekent dat de prikplek voor de start van de behandeling ruim wordt gedesinfecteerd en dat er steriele materialen worden gebruikt. Het risico op een eventuele infectie is gemiddeld lager dan 1%.

We adviseren u de paragraaf ‘Wanneer neem ik contact op met het ziekenhuis?’ goed door te lezen en bij het vermoeden dat er bij u een ontsteking is ontstaan direct contact op te nemen.

Risico echografie

Er zijn geen nadelige effecten bekend van het gebruik van echografie.

Bijwerkingen verdovingsmiddel

Het plaatselijke verdovingsmiddel dat we gebruiken, geeft zelden bijwerkingen. In een klein aantal gevallen (kleiner dan 0,1%) kan een huidreactie (roodheid, jeuk) of een allergische reactie optreden. De risico’s zijn groter als u in het verleden al eens een allergische reactie op een plaatselijk verdovingsmiddel heeft gehad. Dit willen wij dan natuurlijk graag voor de start van het onderzoek weten.

Risico's oxazepam

Zie aparte bijlage.

Risico bij zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap en borstvoeding zijn bij deze behandeling geen probleem. Als u zwanger bent, is inname van oxazepam niet verstandig. Het onderzoek wordt dan zonder oxazepam gedaan.

Uitslag

Uw behandelend arts krijgt van ons een verslag hoe de behandeling is verlopen. U spreekt met uw arts af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Ik kan niet naar de afspraak komen, wat moet ik doen?

Als de behandeling niet door kan gaan, wilt u dit dan aan ons melden? U kunt dan bellen naar de afdeling Radiologie, (073) 553 26 00 of naar de polikliniek Algemene Interne Geneeskunde, (073) 553 30 81.

Wanneer neem ik contact op met het ziekenhuis?

Op de prikplek kan een bloeding of een ontsteking ontstaan. Als u in de uren/dagen na de behandeling 1 van de onderstaande klachten krijgt, neemt u dan direct contact op met het ziekenhuis. Tijdens kantooruren kunt u bellen naar de afdeling Radiologie (073) 553 26 00. Buiten kantooruren kunt u bellen naar de Spoedeisende Hulp 's-Hertogenbosch (073) 553 27 00.

De klachten die kunnen wijzen op een bloeding of ontsteking zijn:

 • duizelig worden of 'zich niet goed voelen';
 • ernstige pijn, met name rondom de prikplek;
 • de prikplek wordt rood, warm of erg dik;
 • meer dan 38 graden koorts.

Krijg ik nog nazorg?

Na enkele weken komt u weer terug bij uw endocrinoloog voor nacontrole. De nacontrole is niet altijd nodig. Dit bespreekt u met uw endocrinoloog (internist).

Ik heb nog vragen, waar kan ik die stellen?

Deze informatie is bedoeld als aanvulling op het gesprek dat u heeft gehad met uw endocrinoloog (internist). Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Dan kunt u bellen naar de afdeling Radiologie, (073) 553 26 00 of naar de polikliniek Algemene Interne Geneeskunde, (073) 553 30 81.