Headerafbeelding
aanzicht ingang Jeroen Bosch Ziekenhuis met overkapping
Behandeling

Behandeling met radioactief Samarium (Quadramet®) bij uitzaaiingen in de botten (LNG-070)

Een behandeling met radioactief Samarium (Quadramet®) vertraagt de groei van tumorcellen in de botten. Daardoor vermindert de pijn in uw skelet. 

Het Quadramet® wordt opgenomen op plaatsen waar actieve botvorming plaatsvindt. Dit zijn ook de plaatsen waar de tumorcellen zich bevinden. Quadramet® bestraalt alleen dichtbij gelegen cellen. Hierdoor wordt het gezonde weefsel er omheen zoveel mogelijk gespaard.

U krijgt het Quadramet® toegediend via een infuus in een bloedvat in uw arm. Daarna brengt het bloed de vloeistof naar het skelet, waar het wordt opgenomen door de aanwezige tumorcellen. Slechts een klein deel van het Quadramet® wordt weer door het lichaam uitgescheiden. Dit gebeurt vooral via de urine en tijdens de eerste dag na de toediening.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

 • een geldig identiteitsbewijs
 • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze locatie in 's-Hertogenbosch, Boxtel, Drunen of Rosmalen? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code LNG-070
Laatste revisie: 15 augustus 2023 - 13:21
Hoe verloopt de behandeling?

Behandeling met radioactief Samarium (Quadramet®) bij uitzaaiingen in de botten (LNG-070)

Heeft u bestraling of chemotherapie gehad?

Het is van belang dat u in de 6 weken vóór de behandeling met Quadramet® geen bestraling of chemotherapie heeft gehad. Is dit wel het geval? Neem dan contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde.

Bent u zwanger of zou u dit kunnen zijn? Of geeft u borstvoeding?

Geef dit dan door aan uw specialist. Als u zwanger bent is het beter deze behandeling niet te ondergaan. U kunt borstvoeding niet hervatten na dit onderzoek. Uw specialist zal dit met u bespreken.

Wat gebeurt er tijdens de behandeling?

U meldt zich op de afgesproken tijd op de verpleegafdeling Interne Geneeskunde (Gebouw C, verdieping 5, Noord) voor een dagopname. De verwachting is dat u aan het einde van de middag weer naar huis zal kunnen gaan. Gedurende de dagopname moet u - om stralingshygiënische redenen - op de kamer blijven en mag er geen begeleider of bezoek bij u zijn.

U wordt geadviseerd deze dag extra te drinken. Hierdoor kan de overtollige hoeveelheid Quadramet® via de urine worden uitgescheiden. Er is een toilet bij u op de kamer. Eventueel incontinentiemateriaal moet deze dag apart worden verzameld.

De behandeling bestaat uit het toedienen van het Quadramet® via een infuus dat wordt aangebracht in een bloedvat in uw arm. De toediening en verdere uitleg zal ongeveer 60 minuten duren. Na de behandeling wordt het infuus verwijderd. Het deel van de radioactiviteit dat niet wordt opgenomen in het skelet, plast u in de eerste 6 uur uit. Om stralingshygiënische redenen blijft u deze 6 uur in het ziekenhuis. Daarom mag u na de behandeling de afdeling nog niet verlaten. 

Van het Quadramet® merkt u verder niets; het is niet pijnlijk en u wordt er niet misselijk van.

Zijn er bijwerkingen of risico's?

Als u de stralingshygiënische leefregels naleeft, is er geen gezondheidsrisico voor de personen in uw directe omgeving. 

Wat gebeurt er na de behandeling?

Meestal blijkt dat de pijn in het skelet na enige dagen minder wordt of zelfs helemaal verdwijnt. Toch kan de pijn in de eerste dagen na de behandeling voor even toenemen. Dit is niet zorgelijk en u mag, indien nodig, extra pijnstillers gebruiken. Als de pijn na enige maanden toch weer toeneemt, is het mogelijk de behandeling te herhalen.

Na toediening van Quadramet® moet u zich houden aan de stralingshygiënische leefmaatregelen. De arts zal deze ook met u bespreken. Stel gerust vragen hierover. 

Enkele weken na de therapie met Quadramet® moet uw bloed gecontroleerd worden op het aantal bloedcellen en bloedplaatjes. Het benodigde formulier voor bloedafname krijgt u op de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met uw behandelend specialist. 

Als u van plan bent binnen 1 maand na de behandeling op reis te gaan, is het verstandig dit bij ons te melden. Er kan dan, als dat nodig is, een officieel document worden gemaakt waarin vermeld staat welke behandeling u heeft gekregen. Dit kan noodzakelijk zijn in verband met detectiepoorten bij de douane (onder andere op vliegvelden) die radioactieve straling opsporen.

De dag van de toediening van het Quadramet® is de uitscheiding van deze stof het grootst. U moet zich deze dag dan ook aan de beschreven maatregelen houden. 

De eerste 24 uur na de toediening van het Quadramet® adviseren wij u om meer te drinken dan u normaal gewend bent.

Toilet

 • Bij toiletbezoek moet u altijd zittend plassen (ook mannen) en spoel 2 keer door.
 • Gebruik altijd toiletpapier, ook als u alleen hoeft te plassen. 
 • Om besmetting van de onderkleding te beperken, moet u inlegkruisjes of maandverband gebruiken. Dit geldt óók voor mannen.
 • Was uw handen na elk toiletbezoek. Doe dit als dat kan op het toilet zelf zodat deurknoppen en dergelijke zo schoon mogelijk blijven.
 • Bij voorkeur maken anderen geen gebruik van hetzelfde toilet.
 • Het toilet waarvan u na de behandeling gebruik maakt, moet dagelijks (voor 3 dagen) worden schoongemaakt met plastic handschoenen aan. Gebruik deze handschoenen niet voor andere toepassingen! Maak bij voorkeur ook gebruik
  van wegwerpdoekjes bij het schoonmaken van dit toilet.

Lichamelijke verzorging

 • U moet zoveel mogelijk uzelf (zonder hulp van anderen) verzorgen.
 • Gebruiksvoorwerpen die mogelijk in contact komen met uw urine moeten worden gereinigd. Dit moet gebeuren voordat een ander ze weer mag gebruiken.
 • Mensen die u eventueel verzorgen, moeten bij voorkeur handschoenen dragen.
 • Eventueel incontinentiemateriaal moet worden verzameld in een afgesloten plastic zak.

Linnengoed

 • Gebruikte handdoeken en washandjes mogen niet door een ander gebruikt worden.
 • Wasgoed hoeft niet als besmet afval te worden beschouwd. Het moet wel zo snel mogelijk gewassen worden.

Afval

Een vuilniszak met mogelijk besmet afval  (bijvoorbeeld  incontinentiemateriaal) moet goed afgesloten worden en zover mogelijk buiten het bereik van anderen staan. Denk daarbij ook aan kinderen en huisdieren, zowel binnen als buiten. Het afval mag wel normaal worden afgevoerd.

Ik lees dat ik een infuus of injectie krijg, maar ik ben moeilijk te prikken. Wat nu?

Als u uit eerdere ervaringen weet dat u moeilijk te prikken bent, neemt u dan vóór het onderzoek contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. 

Ik kan niet naar de afspraak komen, wat moet ik doen?

Kunt u niet naar de afspraak komen? Geef dit dan zo snel mogelijk (minstens 24 uur voor de behandeling) aan ons door via telefoonnummer (073) 553 26 90. We kunnen dan in uw plaats een andere patiënt helpen.

Ik heb nog vragen, waar kan ik die stellen?

U kunt telefonisch contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde, telefoonnummer (073) 553 26 90. De afdeling is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. 

Bekijk ook de algemene informatie over onderzoeken op de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Hier vindt u ook een video over de afdeling.