Headerafbeelding
oncologie-infuustherapie
Behandeling

Autologe stamceltransplantatie

Bij een stamceltransplantatie plaatsen we gezonde, bloedvormende stamcellen in uw bloedbaan. Deze stamcellen zijn bij een autologe stamceltransplantatie afkomstig van uzelf.

De stamcellen vinden hun weg naar de beenmergholte. Daar maken zij nieuwe goedwerkende bloedcellen aan. 

Of u voor autologe stamceltransplantatie in aanmerking komt, hangt onder meer af van de aandoening die u heeft, uw leeftijd en conditie. 

De behandeling wordt vaak deels uitgevoerd in het Jeroen Bosch Ziekenhuis en deels in het Radboudumc in Nijmegen of in het UMC Utrecht.
 

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling.

Betrokken afdelingen

Code ONC-273
Laatste revisie: 23 oktober 2019 - 14:58
Hoe verloopt de behandeling?

Autologe stamceltransplantatie

Wat gebeurt er voor de behandeling?

Vóór de stamceltransplantatie krijgt u eerst een aantal kuren chemotherapie in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Het doel is het vernietigen van kwaadaardige cellen en het bereiken van remissie. Dit laatste betekent dat er geen kwaadaardige cellen meer aantoonbaar zijn in uw bloed en beenmerg, en dat de productie van gezonde bloedcellen weer op gang komt. Hierdoor zullen de bloedcellen weer normale getallen aannemen.

Wat gebeurt er bij de behandeling?

Aansluitend op de behandeling met chemotherapie, ondergaat u een zogenaamde stamcelmobilisatie. U krijgt dan injecties toegediend om de aanmaak van stamcellen te stimuleren. Dit gebeurt in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. 

Vervolgens worden deze cellen uit uw bloed gehaald. Dit heet stamcelaferese en vindt plaats in het Radboudumc in Nijmegen of in het UMC Utrecht. Deze stamcellen worden later weer aan u teruggegeven. 

Hierna volgt de autologe stamceltransplantatie. U wordt voor deze behandeling opgenomen in het Radboudumc in Nijmegen of in het UMC Utrecht. U krijgt eerst een kuur met een hoge dosis chemotherapie. Daarmee proberen we de nog achtergebleven kwaadaardige cellen te doden. Hierbij raken ook de eigen beenmerg- en bloedcellen blijvend beschadigd. 

Na deze intensieve behandeling met chemotherapie krijgt u de eigen stamcellen, die eerder zijn afgenomen, weer terug om dit probleem op te kunnen vangen. Deze cellen groeien uiteindelijk weer uit tot goed functionerende beenmerg- en bloedcellen. 

Informatie over uitslaapkamer / IC / afdeling / katheter / infuus / wond e.d.
Na de stamceltransplantatie volgt nog een opname in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Deze opname duurt ongeveer 3 weken. Door de hoge dosis chemotherapie heeft u een verminderde weerstand. We verplegen u daarom in isolatie.