Headerafbeelding
oncologie-infuustherapie
Behandeling

Autologe stamceltransplantatie

Bij een stamceltransplantatie worden gezonde, bloedvormende stamcellen in de bloedbaan geplaatst.

Bij een autologe stamceltransplantatie komen deze stamcellen van uzelf. De stamcellen vinden hun weg naar de beenmergholte. Daar maken zij nieuwe goedwerkende bloedcellen aan. Of u voor autologe stamceltransplantatie in aanmerking komt, hangt bijvoorbeeld af van de ziekte die u heeft, uw leeftijd en uw conditie.

De behandeling wordt vaak voor een deel uitgevoerd in het Jeroen Bosch Ziekenhuis en voor een deel in het Radboudumc in Nijmegen of in het UMC Utrecht.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee bij een (dag)opname?

Als u voor een opname of dagopname naar het ziekenhuis komt, neem dan uw geldig identiteitsbewijs mee. Maar bijvoorbeeld ook de medicijnen die u thuis gebruikt. Hier vindt u een overzicht van alles wat u mee moet nemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Betrokken afdelingen

Code ONC-273
Laatste revisie: 20 februari 2023 - 08:49
Hoe verloopt de behandeling?

Autologe stamceltransplantatie

Wat gebeurt er voor de behandeling?

Voor de stamceltransplantatie krijgt u eerst een aantal kuren chemotherapie in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Het doel is het vernietigen van kwaadaardige cellen en het bereiken van remissie. Dit laatste betekent dat er geen kwaadaardige cellen meer aantoonbaar zijn in uw bloed en beenmerg en de productie van gezonde bloedcellen weer op gang komt. Hierdoor nemen de bloedcellen weer normale getallen aan.

Wat gebeurt er bij de behandeling?

Aansluitend op de behandeling met chemotherapie, krijgt u een zogenaamde stamcelmobilisatie. U krijgt dan injecties om de aanmaak van stamcellen te stimuleren. Dit gebeurt in het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Daarna worden deze cellen uit uw bloed gehaald. Dit heet stamcelaferese en dat gebeurt in het Radboudumc in Nijmegen of in het UMC Utrecht. Deze stamcellen worden later weer aan u teruggegeven.

Hierna volgt de autologe stamceltransplantatie. U wordt voor deze behandeling opgenomen in het Radboudumc in Nijmegen of in het UMC Utrecht. U krijgt eerst een kuur met een hoge dosis chemotherapie. Daarmee proberen we de nog achtergebleven kwaadaardige cellen te doden. Hierbij raken ook uw eigen beenmerg- en bloedcellen blijvend beschadigd.

Na deze intensieve behandeling met chemotherapie krijgt u de eigen stamcellen (die eerder zijn afgenomen) weer terug om dit probleem op te kunnen vangen. Deze cellen groeien uiteindelijk weer uit tot goed werkend beenmerg- en bloedcellen.

Na de stamceltransplantatie volgt nog een opname in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Deze opname duurt ongeveer 3 weken. Door de hoge dosis chemotherapie heeft u een verminderde weerstand. We verplegen u daarom in isolatie.