Headerafbeelding
Borstcentrum
Behandeling

Anti-hormonale therapie met tamoxifen bij borstkanker

De arts schrijft tamoxifen voor bij mannen en vrouwen met borstkanker.

Uw borstkanker is gevoelig en soms zelfs afhankelijk van oestrogeen. Tamoxifen remt de werking van oestrogeen. Dit betekent dat de groei van de tumor kan stoppen of dat de tumor zelfs kleiner kan worden. Tamoxifen bereikt de kankercellen in uw borst. Maar ook de eventuele kankercellen die in het bloed en/of de lymfebanen terecht zijn gekomen (om zich ergens anders in het lichaam te nestelen).

Daarnaast kan de arts tamoxifen voorschrijven bij vrouwen met borstkanker die niet meteen of niet meer te opereren is. Of als is aangetoond dat er al uitzaaiingen (metastasen) zijn. Dit is een palliatieve behandeling.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling.

Betrokken afdelingen

Code ONC-219
Laatste revisie: 9 juli 2024 - 14:24
Hoe verloopt de behandeling?

Anti-hormonale therapie met tamoxifen bij borstkanker

 • U neemt 1 keer per dag 1 tablet van 20 mg.
 • U neemt de tablet heel in met water.
 • U kunt de tablet het beste steeds op dezelfde tijd innemen.

Geneesmiddelen en milieu

 • Bestel niet meer medicijnen dan u denkt nodig te hebben.
 • Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak.
 • Lever oude medicijnen in bij de apotheek als u ze niet meer gebruikt. Als u medicijnen op de juiste manier afvoert, worden ze op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

Betrouwbare informatie over medicijnen nodig?

Kijk hiervoor op www.apotheek.nl

Uitgebreide informatie over de mogelijke bijwerkingen leest u in de folder 'Bijwerkingen bij anti-hormonale therapie'.

 • Overgangsverschijnselen, zoals opvliegers, slaapproblemen, vermoeidheid, concentratiestoornissen, stemmingsstoornissen, hoofdpijn, gewichtstoename, huid-en haarproblemen, droge vagina, libidoverlies, klachten van urineverlies.
 • Onvruchtbaarheid.
 • Gewrichtsklachten.
 • Misselijkheid.
 • Trombose en hart- en vaatziekten.

Meestal wordt tamoxifen goed verdragen.

 • Sommige medicijnen die werken tegen een depressie, kunnen de werking van tamoxifen verminderen. Overleg altijd met uw arts als u deze medicijnen gebruikt of voorgeschreven krijgt.
 • Wanneer u bloedverdunners gebruikt, kunnen deze door tamoxifen anders gaan werken. Geef aan de medewerkers van de trombosedienst door dat u tamoxifen gebruikt.
 • U kunt tamoxifen jarenlang gebruiken. Dit kan wel de kans op het ontstaan van baarmoederkanker vergroten. Toch zijn de goede effecten van tamoxifen tegen borstkanker hierbij belangrijker dan de kans dat u baarmoederkanker krijgt.
 • Tamoxifen vermindert bij vrouwen in de overgang het risico op botontkalking en hart- en vaatziekten.
 • Een zeldzame bijwerking van het gebruik van tamoxifen voor langere tijd is dat u oogklachten kunt krijgen. Laat daarom uw ogen onderzoeken als uw oogklachten heeft.
 • Tamoxifen is geen (betrouwbaar) middel om zwangerschap te voorkomen. Ondanks dat u niet meer menstrueert, moet u wel voorbehoedsmiddelen gebruiken. Overleg hierover met uw (huis) arts of verpleegkundig specialist. De helft van de patienten menstrueert toch bij gebruik tamoxifen. Dit is ook afhankelijk van uw leeftijd en uw voorbehandeling.
 • Neem bij vaginaal bloedverlies altijd contact op met uw arts of verpleegkundig specialist.
 • Het kan zijn dat u netelroos krijgt. Bij netelroos heeft u plotseling jeukende rode bulten op uw huid. Als u netelroos krijgt, moet u altijd contact opnemen met uw arts.
 • Als u uitzaaiingen in de botten heeft, kan kort na het starten van de behandeling met tamoxifen het kalkgehalte in uw bloed tijdelijk te hoog worden. Dit komt niet vaak voor. U merkt dit doordat u dorst heeft, veel moet plassen, minder eetlust heeft, concentratiestoornissen heeft, suf bent en een moeilijke stoelgang heeft. Bij deze verschijnselen moet u de arts waarschuwen. Deze bijwerking is meestal tijdelijk en meestal goed te behandelen.
 • Als u uitzaaiingen in de botten heeft, kan na het starten van tamoxifen de pijn in de botten tijdelijk erger worden en daarna pas weer minder worden. Dit betekent niet dat de behandeling niet werkt. Aanhoudende en toenemende pijn zijn altijd redenen om contact op te nemen met uw arts.
 • Bij uitgezaaide borstkanker moet u tamoxifen minimaal 3 maanden gebruiken om te kunnen beoordelen of het medicijn werkt.

Krijgt u last van bijwerkingen (behalve klachten die wijzen op trombose of een longembolie)? Dan raden wij u aan om deze eerst enkele dagen tot weken af te wachten, als dat mogelijk is. Vaak verdwijnen de klachten na een tijdje weer als uw lichaam gewend is aan de behandeling.

Bespreek de bijwerkingen waar u last van heeft in ieder geval ook met uw arts of verpleegkundig specialist. Zij kunnen u tips geven over hoe u de last die u van bijwerkingen heeft kunt verminderen.

Heeft u (medische) vragen tijdens kantooruren? Dan kunt u bellen met het secretariaat van het Oncologisch centrum: telefoonnummer (073) 553 82 25.

 • Met medische vragen en/of zorgproblemen vragen we u als het kan te bellen van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 - 10.30 uur. Als de secretaresse uw vraag niet kan beantwoorden, wordt u doorverbonden of terug gebeld door de verpleegkundig specialist.
 • Met spoedvragen kunt u tot 17.00 uur bellen.

Spoedvragen buiten kantooruren

Heeft u een probleem buiten kantoortijden dat echt niet kan wachten? Bel dan naar de afdeling Spoedeisende Hulp, (073) 553 27 00.

Praatplaat endocriene therapie met tamoxifen