Headerafbeelding
Borstcentrum
Behandeling

Anti-hormonale therapie met fulvestrant bij borstkanker

De arts schrijft Fulvestrant voor bij vrouwen met uitgezaaide borstkanker.

U krijgt fulvestrant omdat de borstkanker hormoongevoelig is. Fulvestrant stopt de werking van oestrogeen. Hierdoor kan dat de groei van de tumor stoppen of zelfs kleiner kan worden. Fulvestrant bereikt de kankercellen in uw borst. Maar ook de kankercellen die ergens anders in het lichaam zitten. Deze uitzaaiingen kunnen hierdoor kleiner worden, waardoor u minder of geen klachten meer heeft.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling.

Betrokken afdelingen

Code ONC-215
Laatste revisie: 9 juli 2024 - 14:16
Hoe verloopt de behandeling?

Anti-hormonale therapie met fulvestrant bij borstkanker

 • Fulvestrant wordt met een injectie gegeven. Meestal komt een medewerker van de regionale bloedafnamedienst van het Jeroen Bosch Ziekenhuis u deze thuis geven op een afgesproken dag. U kunt de injectie ook bij de huisarts krijgen.
 • De medewerker spuit fulvestrant langzaam in uw bilspier, dit duurt 2 tot 3 minuten. De dosis is 500 mg, verdeeld over 2 spuiten.
 • In het begin krijgt u elke 2 weken een injectie. Op dag 1, 14 en 28 krijgt u 2 injecties tegelijk. Daarna krijgt u de injecties 1 x per 4 weken.
 • De injectie is minder pijnlijk als de vloeistof op lichaamstemperatuur is.

Geneesmiddelen en milieu

 • Bestel niet meer medicijnen dan u denkt nodig te hebben.
 • Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak.
 • Lever oude medicijnen in bij de apotheek als u ze niet meer gebruikt. Als u medicijnen op de juiste manier afvoert, worden ze op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

Betrouwbare informatie over medicijnen nodig?

Kijk hiervoor op www.apotheek.nl

Hoe bewaart u fulvestrant?

 • U haalt de medicijnen/injectievloeistof op bij de Jeroen Bosch Apotheek.
 • U moet de injectievloeistof in de koelkast bewaren (2°C - 8°C).
 • Bewaar het in de originele doos om de vloeistof tegen licht te beschermen.
 • Op de dag dat u de injecties krijgt, haalt u de doos uit de koelkast. Hierdoor kan de injectievloeistof op kamertemperatuur komen.
 • U mag de doos pas openen als de medewerker de injectievloeistof gaat gebruiken.gaat worden.

Meestal wordt fulvestrant goed verdragen. Uitgebreide informatie over de mogelijke bijwerkingen leest u in de folder 'Bijwerkingen bij anti-hormonale therapie'.

 • Pijn of een blauwe plek op de plaats van de injectie.
 • Overgangsverschijnselen, zoals opvliegers, slaapproblemen, vermoeidheid, concentratiestoornissen, stemmingsstoornissen, hoofdpijn, gewichtstoename, huid- en haarproblemen, droge vagina, libidoverlies, klachten van urineverlies.
 • Spier- of gewrichtsklachten.
 • Mogelijk heeft u iets meer kans op osteoporose (botontkalking).
 • Misselijkheid.
 • Trombose en hart- en vaatziekten.
 • Fulvestrant geeft een licht verhoogd risico op een trombosebeen of een longembolie.

Neem bij klachten contact op met uw behandelend arts of verpleegkundig specialist.

 • Als u uitzaaiingen in de botten heeft, kan in het begin na het starten van fulvestrant de pijn in de botten tijdelijk erger worden en daarna pas weer minder worden. Dit betekent niet dat de behandeling niet aanslaat. Aanhoudende en toenemende pijn zijn echter wel redenen om contact op te nemen met uw behandelend arts of verpleegkundig specialist.
 • U moet fulvestrant minimaal 3 maanden gebruiken om te kunnen beoordelen of het medicijn werkt.
 • U kunt pijn of een ontsteking krijgen op de plaats van injectie.
 • U kunt last krijgen van maag/darmstoornissen, zoals misselijkheid, braken, diarree en verminderde eetlust.
 • Fulvestrant kan soms vaginale klachten geven, zoals vaginale bloedingen, vaginale schimmelinfecties of vaginale witte vloed. Neem bij deze klachten altijd contact op met uw behandelend arts of verpleegkundig specialist.

Krijgt u last krijgt van bijwerkingen (behalve klachten die wijzen op trombose of een longembolie)? Dan raden wij u aan om deze eerst enkele dagen tot weken af te wachten, als dat mogelijk is. Vaak verdwijnen de klachten na een tijdje weer als uw lichaam gewend is aan de behandeling.

Bespreek de bijwerkingen waar u last van heeft in ieder geval ook met uw arts of verpleegkundig specialist. Zij kunnen u tips geven over hoe u de last die u van bijwerkingen heeft kunt verminderen.

 

Heeft u (medische) vragen tijdens kantooruren? Dan kunt u bellen met het secretariaat van het Oncologisch centrum: telefoonnummer (073) 553 82 25.

 • Met medische vragen en/of zorgproblemen vragen we u als het kan te bellen van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 - 10.30 uur. Als de secretaresse uw vraag niet kan beantwoorden, wordt u doorverbonden of terug gebeld door de verpleegkundig specialist.
 • Met spoedvragen kunt u tot 17.00 uur bellen.

Spoedvragen buiten kantooruren

Heeft u een probleem buiten kantoortijden dat echt niet kan wachten? Bel dan naar de afdeling Spoedeisende Hulp, (073) 553 27 00.