Headerafbeelding
Borstcentrum
Behandeling

Anti-hormonale therapie met exemestaan bij borstkanker

De arts kan exemestaan voorschrijven bij vrouwen die al in de overgang zijn (postmenopauzaal).

Na de menopauze maken de eierstokken geen oestrogeen meer aan. Op andere plaatsen in het lichaam wordt nog wel oestrogeen aangemaakt. Namelijk in het vetweefsel en in de bijnieren. Exemestaan remt de aanmaak van oestrogeen op deze plekken. Dit betekent dat de groei van de tumor kan stoppen of dat de tumor zelfs kleiner kan worden. Exemestaan bereikt de kankercellen in uw borst. Maar ook de eventuele kankercellen die in het bloed en/of de lymfebanen terecht zijn gekomen (om zich ergens anders in het lichaam te nestelen).

Exemestaan werkt niet bij vrouwen die nog menstrueren. Bij deze vrouwen maken de eierstokken nog oestrogenen aan, en daar speelt het enzym geen rol.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling.

Betrokken afdelingen

Code ONC-214
Laatste revisie: 9 juli 2024 - 14:20
Hoe verloopt de behandeling?

Anti-hormonale therapie met exemestaan bij borstkanker

 • U neemt 1 x daags 1 tablet van 25 mg.
 • Neem de tablet heel in met water. 
 • U kunt de tablet het beste steeds op dezelfde tijd innemen. Het beste is om dit na het eten te doen.

Geneesmiddelen en milieu

 • Bestel niet meer medicijnen dan u denkt nodig te hebben.
 • Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak.
 • Lever oude medicijnen in bij de apotheek als u ze niet meer gebruikt. Als u medicijnen op de juiste manier afvoert, worden ze op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

Betrouwbare informatie over medicijnen nodig?

Kijk hiervoor op www.apotheek.nl

Uitgebreide informatie over de mogelijke bijwerkingen leest u in de folder 'Bijwerkingen bij anti-hormonale therapie'.

 • Overgangsverschijnselen, zoals opvliegers, slaapproblemen, vermoeidheid, concentratiestoornissen, stemmingsstoornissen, hoofdpijn, gewichtstoename, huid en haarproblemen, droge vagina, libidoverlies, klachten van urineverlies.
 • Onvruchtbaarheid.
 • Gewrichtsklachten.
 • Osteoporose (botontkalking) en botbreuken.
 • Misselijkheid.
 • Trombose en hart- en vaatziekten.

Meestal wordt exemestaan goed verdragen.

 • Sint-Janskruid kan de goede werking van exemestaan verminderen.
 • 30 tot 40% van de vrouwen die behandeld wordt met exemestaan heeft last van (soms ernstige) bot- en gewrichtsklachten.
 • Bij uitgezaaide borstkanker moet u exemestaan minimaal 3 maanden gebruiken om te kunnen beoordelen of het medicijn werkt.
 • Als u uitzaaiingen in de botten heeft, kan na het starten van exemestaan de pijn in de botten tijdelijk erger worden en daarna pas weer verminderen. Dit betekent niet dat de behandeling niet werkt. Aanhoudende en toenemende pijn zijn echter wel redenen om contact op te nemen met uw arts

Let op!

U moet voorzichtig zijn met het gebruik van exemestaan:

 • Als u nier- en/of leverfunctiestoornissen heeft.
 • Als u botontkalking (osteoporose) heeft of een verhoogde kans op hebt. Exemestaan kan in deze gevallen botontkalking veroorzaken of verergeren. Bij het begin van de behandeling met exemestaan kunt u uw botten op botontkalking laten controleren. Als het nodig is, schrijft uw arts een therapie voor om de botontkalking te behandelen. Vertel het uw behandelend arts als één van de genoemde waarschuwingen voor u geldt.

Krijgt u last van bijwerkingen, anders dan klachten die wijzen op trombose of een longembolie? Dan raden wij u aan om deze eerst enkele dagen tot weken af te wachten, als dat mogelijk is. Vaak verdwijnen de klachten na een tijdje weer, als uw lichaam gewend is aan de behandeling.

Bespreek de bijwerkingen waar u last van heeft in ieder geval ook met uw arts of verpleegkundig specialist. Zij kunnen u tips geven over hoe u de last die u van bijwerkingen heeft kunt verminderen.

Heeft u (medische) vragen tijdens kantooruren? Dan kunt u bellen met het secretariaat van het Oncologisch centrum: telefoonnummer (073) 553 82 25.

 • Met medische vragen en/of zorgproblemen vragen we u als het kan te bellen van maandag t/m vrijdag tussen09.00 - 10.30 uur. Als de secretaresse uw vraag niet kan beantwoorden, wordt u doorverbonden of terug gebeld door de verpleegkundig specialist.
 • Met spoedvragen kunt u tot 17.00 uur bellen.

Spoedvragen buiten kantooruren

Heeft u een probleem buiten kantoortijden dat echt niet kan wachten? Bel dan naar de afdeling Spoedeisende Hulp, (073) 553 27 00.