Headerafbeelding
Vaas op tafel in wachtkamer met zicht op binnentuin
Behandeling

Afvoeren van vocht uit de buikholte (Ascites zuigdrainage)

Bij een drainage van de buik wordt een teveel aan vocht afgevoerd.

De verpleegkundig specialist brengt een dunne buis door de buikwand heen. De buis is verbonden met een vacuümpomp die het vocht uit de buikholte zuigt.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee bij een (dag)opname?

Als u voor een (dag)opname naar het ziekenhuis komt, neem dan uw geldig identiteitsbewijs mee. En ook de medicijnen die u thuis gebruikt. Lees goed de folder 'Voorbereiding op een (dag)opname'. Hierin staat een lijstje van zaken die u moet meenemen bij een (dag)opname. 

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Betrokken afdelingen

Code INT-064
Laatste revisie: 22 mei 2023 - 09:34
Hoe verloopt de behandeling?

Afvoeren van vocht uit de buikholte (Ascites zuigdrainage)

Er is geen speciale voorbereiding nodig voor deze behandeling.

  • U mag 's morgens gewoon ontbijten en uw medicijnen innemen. U hoeft dis niet nuchter te zijn.
  • We adviseren u om vlak voor de behandeling naar het toilet te gaan.

Kunt u niet naar uw afspraak komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voordat u de afspraak heeft naar de polikliniek. Uw plaats kan dan gebruikt worden om een andere patiënt te helpen. Zo werkt u ook mee om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden!

Opname in het ziekenhuis

Voor deze behandeling wordt u opgenomen op de afdeling Maag-, Darm-, Leverziekten of de Dagbehandeling.

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de Infobalie van het ziekenhuis. De medewerker van de Infobalie wijst u verder naar de juiste afdeling.

Voor de behandeling

Voor de behandeling weegt de verpleegkundige u, er wordt bloed afgenomen en u krijgt een infuus.

Wat gebeurt er tijdens de behandeling?

De verpleegkundig specialist specialist brengt door de buikhuid heen een dun kunststof buisje aan in de buikholte. Er wordt een slang op aangesloten zodat het vocht kan aflopen. De drainage wordt versneld door het actief opzuigen van het vocht. Hieraan zijn geen extra risico’s verbonden.

Bij ascitesdrainage verliest u eiwitrijk vocht uit uw buik. Om dit verlies weer aan te vullen krijgt u eiwitten (albumine) via een infuus. Dit helpt ook om uw bloeddruk goed te houden. Tijdens het aflopen van het vocht controleert de verpleegkundige regelmatig uw bloeddruk en hartslag. Als er geen vocht meer uit de drain komt, verwijdert de verpleegkundige het buisje.

De drainage duurt meestal enkele uren tot een halve dag.

Wat zijn de risico's?

Er kunnen complicaties optreden, zoals een infectie of een bloeding. Maar dit is vrij zeldzaam bij een ascitesdrainage.

Wanneer neemt u contact op?

Heeft u na de behandeling last van onderstaande klachten, bel dan naar de polikliniek van uw behandelend arts:

  • buikpijn;
  • koorts boven 38.5 graden;
  • roodheid en/of zwelling van het draingaatje;
  • bloedverlies uit het draingaatje;
  • ernstige duizeligheid en/of flauwvallen;
  • langdurige lekkage van vocht uit het drain gaatje.

Als u nog vragen heeft dan kunt die voor het onderzoek stellen aan de verpleegkundig specialist. U kunt ook bellen naar de polikliniek Maag-, Darm- en leverziekten, telefoonnummer (073) 553 30 51.