Headerafbeelding
Zon schijnend op de kersenbloesem in binnentuin
Behandeling

Ademhalingsondersteuning

Wanneer iemand niet goed ademhaalt, stijgt het koolzuurgehalte in het lichaam en daalt het zuurstofgehalte.

Dit wordt respiratoire insufficiëntie genoemd. Hierdoor kunnen allerlei klachten ontstaan. Daarom krijgt u ademhalingsondersteuning NIV. Dit is de afkorting van het Engelse Non Invasive Positive Pressure Ventilation. NIV neemt de ademhaling niet over, maar helpt u bij het ademhalen. De ademhaling verloopt daardoor gemakkelijker en beter. Het is een tijdelijke behandeling. U blijft dus zelfstandig ademhalen.

Het kan zijn dat voor u persoonlijk de situatie anders is dan hier beschreven.

Lees meer

Respiratoire insufficiëntie

Tijdens de ademhaling nemen uw longen bij inademing zuurstof op. Bij uitademing wordt onder andere koolzuur uitgescheiden. Koolzuur is een van de afvalproducten die in het lichaam ontstaat bij de productie van energie. Dit proces gaat altijd door. Als u niet goed ademhaalt, stijgt het koolzuurgehalte in het lichaam en daalt het zuurstofgehalte. De belangrijkste oorzaak van respiratoire insufficiëntie is COPD en/of longemfyseem.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee bij een (dag)opname?

Als u voor een (dag)opname naar het ziekenhuis komt, neem dan uw geldig identiteitsbewijs mee. En ook de medicijnen die u thuis gebruikt. Lees goed de folder 'Voorbereiding op een (dag)opname'. Hierin staat een lijstje van zaken die u moet meenemen bij een (dag)opname. 

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code LON-085
Laatste revisie: 19 mei 2023 - 08:48
Hoe verloopt de behandeling?

Ademhalingsondersteuning

Waar krijgt u de behandeling?

Foto masker bij ademhalingsondersteuning

U wordt opgenomen op de afdeling Longgeneeskunde in een 1 persoons kamer. Een verpleegkundige begeleidt en helpt u 24 uur per dag. Deze verpleegkundige is hiervoor speciaal opgeleid. Meestal ligt u in bed. Als u goed op de behandeling reageert, mag u ook onder begeleiding in de stoel zitten. U hoeft dus zeker niet steeds in bed te blijven.

De behandeling

 • U krijgt een masker over uw gezicht.
 • Dit masker is verbonden met een apparaat dat een positieve druk geeft bij de in- en uitademing.
 • Hierdoor blijven uw luchtwegen zo goed mogelijk geopend. Daardoor verbetert de gasuitwisseling.
 • Het ademen kost u minder kracht en energie, het zuurstofgehalte in uw bloed stijgt en het koolzuurgehalte daalt.

Tijdens de behandeling

 • In het begin zal het masker vreemd en misschien vervelend aanvoelen. U kunt bijvoorbeeld last krijgen van geïrriteerde ogen en droge mondslijmvliezen. Ook is het in het begin vaak moeilijk om de ademhaling onder controle te krijgen.
 • De verpleegkundige helpt u om het juiste ademhalingsritme te vinden.
 • Omdat u zelfstandig blijft ademhalen, is het mogelijk om soms het masker even af te zetten. Bijvoorbeeld om wat te eten, te drinken of om medicijnen in te nemen als dit nodig is.
 • Voordat u het masker af zet, moet u altijd eerst overleggen met de verpleegkundige die u begeleidt.
 • U kunt tijdens de behandeling praten, maar u bent wel moeilijker te verstaan door het masker. Ook kan praten vermoeiend voor u zijn.

Controles

De verpleegkundige doet elk uur verschillende controles bij u, zoals het meten van:

 • uw bloeddruk;
 • uw temperatuur;
 • uw pols;
 • het zuurstofgehalte in uw bloed;
 • het tellen van uw ademhaling.

De arts laat vaak uw bloedgaswaarden controleren. Hiervoor nemen we bloed af via de slagader in uw pols en later via uw vinger. Aan deze uitslagen kan de arts zien hoe de verhouding tussen het zuurstofgehalte en het koolzuurgehalte in uw bloed is. Hierdoor kan de arts snel beoordelen of de behandeling aanslaat. Maar ook of de instellingen van het apparaat moeten worden veranderd.

Bezoek ontvangen

U mag bezoek ontvangen tijdens de bezoekuren. Er mogen niet meer dan 2 bezoekers tegelijk bij u zijn. Dit is heel belangrijk voor u, zodat u zich niet teveel vermoeit. Wij adviseren het bezoek te overleggen met de verpleegkundige.

Heeft u nog vragen na het lezen van deze informatie? Stel deze dan gerust aan de verpleegkundige die voor u zorgt of aan uw behandelend arts. Verder kunt u 24 uur per dag contact opnemen met de afdeling Longgeneeskunde via het telefoonnummer (073) 553 20 24.