Behandeling

ACNES behandeling met injecties

Soms is een behandeling van ACNES nodig, zeker bij hevige pijn. Met de injectie kunnen de zenuwtakjes die vermoedelijk bekneld zitten worden verdoofd. Deze behandeling wordt gedaan door een chirurg of een pijnspecialist. Dit gebeurt dan tijdens een korte opname in het ziekenhuis.

Bij een deel van de patiënten werkt de injectie dagen tot weken. Bij een kleine groep patiënten blijft de pijn zelfs weg. Als bij de pijn terugkeert, kan de arts voorstellen om de injecties regelmatig te herhalen. Soms verdwijnt de pijn daarna ook blijvend.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Betrokken afdelingen

Code CHI-091a
Laatste revisie: 28 september 2021 - 11:30
Hoe verloopt de behandeling?

ACNES behandeling met injecties

Met de injectie verdooft de chirurg de zenuwtakjes die vermoedelijk bekneld zitten. Zo kan de chirurg onderzoeken of er inderdaad sprake is van een zenuwbeknelling en waar deze dan precies zit. Als u na de injectie minder pijn heeft, dan heeft de chirurg de zenuwbeknelling gevonden. 

Naar huis

U mag na de behandeling meteen naar huis.