Headerafbeelding
Patiënt praat bij met bezoek
Afdeling

Verpleegafdeling Geriatrie

De verpleegafdeling Geriatrie is er voor oudere patiënten met lichamelijke aandoeningen, meestal in combinatie met psychische en/of sociale problemen. Deze aandoeningen en problemen geven een grote kans op blijvende afhankelijkheid en/of gedragsverandering.

Tijdens een opname op de verpleegafdeling Geriatrie worden patiënten geobserveerd en behandeld door een multidisciplinair team. Hiermee bedoelen we een team van zorgverleners vanuit verschillende vakgebieden. Hoelang uw opname duurt hangt af van de reden waarom u bent opgenomen, dit verschilt per patiënt. Tijdens het opname gesprek bespreken we de verwachte opname duur met u. Een opname op de verpleegafdeling Geriatrie duurt 1 tot maximaal 3 weken.

Over deze Verpleegafdeling

Alle belangrijke informatie op een rij

Betrokken afdelingen

Meer informatie

Code AFD-076
Laatste revisie: 11 december 2023 - 12:22
Over deze Verpleegafdeling

Verpleegafdeling Geriatrie

Wie werken hier?

Op de verpleegafdeling Geriatrie werken:

 • geriaters
 • arts-assistenten
 • verpleegkundigen
 • verpleegkundig coördinatoren
 • studentverpleegkundigen
 • sociaal agogisch werkenden
 • zorgassistenten
 • huishoudelijke medewerkers
 • fysiotherapeuten
 • diëtisten
 • psychologen
 • ergotherapeuten
 • secretaresses
 • vrijwilliger

Het geven van informatie en overleggen gebeurt alleen met u en uw 1e contactpersoon. Wie de 1e contactpersoon is en op welke manier er overlegd wordt of informatie wordt gegeven, bespreekt de arts met u tijdens de opname. De arts legt deze afspraken vast in het patiëntendossier.

Op de afdeling worden de volgende contactmomenten geboden:

 • Telefonisch: voor korte vragen of het bespreken, hoe het op dat moment gaat met de gezondheid.
 • Via een familiegesprek: als meerdere familieleden betrokken of bijgepraat willen worden over de behandeling.
 • Tijdens de artsen visite: hierbij komt de arts(-assistent) bij u en kan de 1e contactpersoon aansluiten en meeluisteren wat er besproken wordt. U en uw 1e contactpersoon geven zelf de informatie door aan de andere familieleden en betrokkenen. De visitetijden vindt u in onderstaand schema:
B-unit Kamernummer 2 t/m 6 Kamernummer 8 t/m 16
Maandag 10.00 - 11.00 uur 09.00 - 10.00 uur
Dinsdag 11.00 - 12.00 uur 11.00 - 12.00 uur
Woensdag x x
Donderdag 10.00 - 11.00 uur 09.00 - 10.00 uur
Vrijdag 10.00 - 11.00 uur 09.00 - 10.00 uur
C-unit Kamernummer 1 t/m 5 Kamernummer 7 t/m 15
Maandag 11.00 - 12.00 uur 11.00 - 12.00 uur
Dinsdag 10.00 - 11.00 uur 09.00 - 10.00 uur
Woensdag x x
Donderdag 10.00 - 11.00 uur 09.00 - 10.00 uur
Vrijdag 10.00 - 11.00 uur 09.00 - 10.00 uur

Op onze afdeling kunnen mantelzorgers meehelpen in de zorg. Dit kan bij de verzorging, het eten of met het overnachten. Het vermindert angst en vergroot de veiligheid. U of uw mantelzorger kan dit afstemmen met de verantwoordelijke verpleegkundige.

De bezoektijden van Geriatrie zijn elke dag van 14.30 tot 16.30 uur en van 18.30 tot 20.00 uur.

Wij vragen u om met maximaal 2 bezoekers tegelijk uw naaste te bezoeken. Dit om de rust op de afdeling te bewaren. Natuurlijk is het bij bijzondere situaties mogelijk om af te wijken van de bezoekuren en het aantal bezoekers. Overleg dit altijd wel eerst met de behandelend arts en/of verpleegkundige.

U kunt post voor uw naaste sturen naar:

Jeroen Bosch Ziekenhuis, Naam patiënt, afdeling Geriatrie Postbus 90153 5200 ME ’s-Hertogenbosch