Over de Trombosedienst

Bereikbaarheid

Op werkdagen

Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 12.30 uur tot 17.00 uur op telefoonnummer (073) 553 86 16. Buiten deze tijden wordt u door een antwoordapparaat geïnformeerd over de bereikbaarheid.

In het weekend en op feestdagen

Indien u geen doseerbrief heeft ontvangen kunt u tot de volgende postbestelling doorgaan met uw oude dosering. In geval van een bloeding en overige spoedeisende vragen kunt u contact op te nemen met de dienstdoende huisarts of de spoedeisende hulp van een van de ziekenhuizen. Voor overige vragen, b.v. dosering of medicatie wijziging, kunt u tussen 17.00 uur en 18.00 uur bellen met het dienstnummer 06 1013 7448.

Kwaliteit

Het kwaliteitsaspect van de Trombosedienst is erop gericht om de kwaliteit van alle aspecten omtrent de verleende antistollingszorg te bewaken, te bevorderen en waar mogelijk te verbeteren. Een optimale begeleiding en ondersteuning van de patiënt is hierbij het uitgangspunt. Het kwaliteitssysteem van de Trombosedienst is vastgelegd in een kwaliteitshandboek. Jaarlijks wordt een activiteitenplan en jaarverslag opgesteld. De Trombosedienst is geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie volgens de NEN-EN-ISO 15189 norm met registratienummer M129 en lid van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten.

Aangesloten bij FNT

De Trombosedienst is aangesloten bij de Federatie van Nederlandse Trombosediensten. Nederland is voorloper in het onderzoek naar de behandeling van trombose. De Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT) werd in 1971 opgericht met als doel de kwaliteit van de antistollingsbehandeling te bevorderen, het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van trombose te stimuleren en de belangen van de trombosediensten in Nederland te behartigen. Bij de Federatie zijn 63 trombosediensten aangesloten.Voor meer informatie raadpleeg de website van de FNT.

Een klacht of opmerking

De Trombosedienst streeft naar de best mogelijk dienstverlening. Wij stellen hoge eisen aan de zorgverlening en aan de omgang met de patiënten.

Ondanks deze intenties kan het voorkomen dat patiënten of aanvragers met vragen, klachten, op- of aanmerkingen komen. Wij vinden het belangrijk om dit bespreekbaar te maken. Indien u een vraag, klacht of opmerking heeft, willen wij u verzoeken om gebruik te maken van het contactformulier.

Code TRM-001
Laatste revisie: 10 juli 2023 - 11:59