Headerafbeelding
team cardiometabole aandoeningen
Afdeling

Team cardiometabole aandoeningen

Het spreekuur van het Team cardiometabole aandoeningen is bedoeld voor patiënten met meerdere (ingewikkelde) aandoeningen die samen voorkomen. 

Het gaat dan bijvoorbeeld om hart- en vaatziekten, diabetes, geheugenproblemen, hoge bloeddruk en chronische nierschade. Deze aandoeningen hebben dezelfde risicofactoren.  

Speciaal voor deze patiënten houdt het Team cardiometabole aandoeningen spreekuur op de polikliniek Interne Geneeskunde. Binnen dit team werken zorgverleners van verschillende vakgebieden intensief met elkaar samen

Hier vindt u alle belangrijke informatie

Praktische tips

Uw afspraak in het ziekenhuis

Hoe bereidt u zich voor op uw afspraak in het ziekenhuis? Lees voor uw eerste afspraak op onze website alles over het voorbereiden van een afspraak in het ziekenhuis.

Uw rechten en plichten als patiënt

Als patiënt heeft u een aantal wettelijke rechten en ook een aantal wettelijke plichten. Hier vindt u een overzicht.

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze hoofdlocatie in 's-Hertogenbosch? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Onze zorgverleners

Maak hier kennis met het behandelteam.
Zorgverlener - Houda es Safraouy
Drs. H. Es-Safraouy
Klinisch geriater
Manon van Schijndel
M. van Schijndel
Verpleegkundig specialist
Regine van Grinsven
R. van Grinsven
Verpleegkundig specialist
Bekijk ons team
Code int-680
Laatste revisie: 17 april 2024 - 12:12
Hier vindt u alle belangrijke informatie

Team cardiometabole aandoeningen

Alle zorgverleners van het Team cardiometabole aandoeningen komen regelmatig samen. Gezamenlijk bespreken ze uw situatie waaronder ook de medicijnen die u gebruikt. Ze stellen, in overleg met u, een persoonlijk behandelplan voor u op.

U heeft contact met één zorgverlener van het team. Dit is de verpleegkundig specialist, physician assistant of de medisch specialist. Deze zorgverlener is uw vaste aanspreekpunt en begeleidt u gedurende uw behandeling. U hoeft geen afzonderlijke afspraken meer te maken bij de internist, cardioloog, geriater, verpleegkundig specialisten of physician assistant. 

Wat kunt u verwachten?

Tijdens uw bezoek aan het spreekuur kijken we breed naar alle aandoeningen waarvoor u op dit moment naar het ziekenhuis komt. Er is een nauwe samenwerking tussen de cardiologie, interne geneeskunde en geriatrie.

Uw vaste zorgverlener heeft regelmatig contact met u en met de andere zorgverleners, om ervoor te zorgen dat er een gezamenlijk behandelplan wordt opgesteld dat precies bij u past. Het is afgestemd op uw gezondheidstoestand, uw medicijnen en op wat u nodig heeft.

Om een afspraak te maken, heeft u een verwijzing nodig van uw zorgverlener in het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Het is belangrijk dat u een naaste meeneemt naar de afspraak. 

Het eerste bezoek duurt ongeveer 45 minuten. U ontmoet de zorgverlener die uw vaste contactpersoon is. Dit is de verpleegkundig specialist, physician assistant of medisch specialist. Deze vaste contactpersoon zorgt voor afstemming met alle betrokken zorgverleners. 

Tijdens het eerste bezoek bespreken we wat uw klachten zijn en waar u behoefte aan heeft. We verzamelen informatie van andere zorgverleners waar u al bekend bent. U krijgt een lichamelijk onderzoek en we meten verschillende functies zoals uw bloeddruk, hartslag en gewicht. Soms is er nog aanvullend bloed- en urineonderzoeken nodig, of een hartfilmpje (ECG). 

Na het gesprek maken we een samenvatting die we meenemen naar het Behandel Team Overleg (BTO), dat wekelijks plaatsvindt. Hier komen de verschillende zorgverleners samen om gezamenlijk een behandelplan voor u op te stellen. Soms krijgt u na dit eerste BTO alsnog een andere vaste contactpersoon als dat meer passend is bij uw behandelplan.

Tijdens het tweede bezoek bespreekt u samen met uw vaste zorgverlener uw behandelplan. Deze afspraak duurt ongeveer 20 minuten. 
 

Met vragen kunt u telefonisch contact opnemen: (073) 553 37 25.