Als bij u ontstekingsreuma is vastgesteld

Uw reumatoloog heeft u verteld dat u een reumatische aandoening heeft. Tegenwoordig zijn de meeste vormen van reuma goed te behandelen, maar helemaal te genezen zijn ze vaak niet. We noemen reumatische aandoeningen dan ook chronische ziekten. U blijft vaak meerdere jaren onder controle bij de reumatoloog.

Uw reumatoloog en de verpleegkundige geven u uitleg over de diagnose en vertellen u welke behandeling zij voorstellen. Dit voorstel hangt af van de vorm van reuma die u heeft, en van de ernst van uw klachten. Ook uw persoonlijke situatie of zaken die u belangrijk vindt in uw leven tellen mee.

Zorg voor mensen met ontstekingsreuma

Wie zijn er betrokken bij uw behandeling?

U bent onder behandeling van de reumatoloog. Daarnaast werken er andere zorgprofessionals mee aan uw behandeling. De zorgprofessionals die u tegen kunt komen zijn de doktersassistenten en de gespecialiseerd reumaverpleegkundige.

In het 1e jaar na de diagnose is de behandeling vaak intensief en zijn er regelmatig controles. Naast een reumatoloog heeft u zeker in dat eerste jaar ook een reumaverpleegkundige als bekend aanspreekpunt.

Gespecialiseerd reumaverpleegkundige

De gespecialiseerd reumaverpleegkundige heeft een belangrijke taak in het begeleiden en geven van voorlichting bij reumatische ziekten.

Samenwerking

De verpleegkundigen vallen onder de verantwoordelijkheid van de reumatologen en werken nauw met hen samen. Zij ondersteunen de reumatologen bij de zorg voor u en zijn voor u een belangrijk aanspreekpunt bij vragen. Dit betekent dat u bij controlebezoeken niet altijd meer uw behandelend reumatoloog ziet.

Andere zorgverleners

Als u te maken krijgt met een chronische ziekte en hiervoor in het ziekenhuis wordt behandeld, dan kan dit ingrijpend zijn voor u of uw omgeving. Ook andere zorgverleners kunnen u hierbij helpen, bijvoorbeeld een fysiotherapeut, ergotherapeut, podotherapeut, handtherapeut. Uw reumatoloog en verpleegkundige kunnen u hierover adviseren. We adviseren u om vooraf te kijken welke behandelingen door uw zorgverzekering vergoed worden.

Overleg tussen verschillende zorgverleners

De verpleegkundigen zorgen voor een goede samenspraak tussen de reumatologen en de andere zorgverleners. Als dat nodig is, overleggen de zorgverleners met uw behandelaar. Minimaal 1 keer per jaar heeft u een afspraak met uw behandelend reumatoloog.

Hoe bereidt u zich voor op uw afspraak?

Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen, is het belangrijk dat u zich goed voorbereidt op een afspraak met de reumatoloog of verpleegkundige. Denk hierbij aan het van tevoren opschrijven van vragen. U kunt ook nadenken of u iemand mee wilt nemen naar uw afspraak.

We zijn steeds meer bezig met mogelijkheden om uw afspraak ook voor te kunnen bereiden via de computer. Uw verpleegkundige kan u informeren over de mogelijkheden hiervoor.

Overzicht van uw medicijnen

Het is belangrijk om altijd een actueel medicatie overzicht (ook van andere artsen) mee te nemen, of de doosjes of medicijnrol als u die heeft. Uw apotheek kan voor u een dergelijk overzicht verzorgen.

Bloedafname

Het kan zijn dat u voor uw controleafspraak bloed moet laten prikken bij de afdeling Bloedafname. Meer daarover leest u op de website.

Waar vindt u informatie over medicijnen?

Reumatische aandoeningen worden meestal behandeld met medicijnen. Folders over deze medicijnen zijn gemaakt door reumatologen uit diverse ziekenhuizen uit de regio en zijn ook allemaal te vinden op de website van Reuma Nederland.

Als u de informatie graag op papier wilt, kunt u dit vragen aan de polikliniekassistentes of aan uw verpleegkundige.

Wanneer moet u contact opnemen?

Neemt u contact op met de polikliniek Reumatologie bij de volgende vragen/problemen:

  • Het gaat niet goed met uw reuma en u kunt niet wachten tot uw volgende afspraak.
  • U heeft klachten die u mogelijk te maken hebben met de medicijnen die u gebruikt.
  • U krijgt een operatie of een grote tandheelkundige ingreep.
  • U heeft een zwangerschapswens, dit geldt voor mannen en vrouwen.
  • U bent van plan op reis te gaan waarvoor u een vaccinatie nodig heeft.

Bij andere klachten is het altijd goed om contact op te nemen met uw huisarts. Deze kan altijd overleggen met de reumatoloog wanneer er twijfel is of uw klachten met de reuma of reuma medicijnen te maken kan hebben.

Hoe is de polikliniek Reumatologie te bereiken?

Op onze website vindt u de contactgegevens en bereikbaarheid van de polikliniek Reumatologie.

Waar kunt u terecht voor meer informatie?

  • Reuma Nederland is een landelijke patiëntenorganisatie die de belangen behartigt van reumapatiënten en onderzoeken naar betere behandelingen financiert en betrouwbare informatie verstrekt. Het doel van Reuma Nederland is een betere kwaliteit van leven met reuma. www.reumanederland.nl
  • Bent u op zoek naar lotgenotencontact of wil u bijvoorbeeld sporten met andere mensen met een vorm van reuma in een beweeggroep? Word dan lid van een reumapatiëntenvereniging. De lokale verenigingen in Nederland geven onder meer voorlichting, organiseren beweegactiviteiten en lotgenotencontact. Voor meer informatie en de dichtstbijzijnde reumavereniging bij u in de buurt verwijzen we u naar de website van Reuma Nederland. In de regio van ’s-Hertogenbosch is de patiëntenvereniging te vinden via www.rpv-denbosch.nl.
Code REU-200
Laatste revisie: 11 september 2023 - 08:42