Patiënttevredenheid polikliniek Geriatrie

Wij vinden het belangrijk te weten wat u vindt van onze zorg en dienstverlening op de polikliniek Geriatrie (en het Geheugencentrum). Daarom doen wij onderzoek naar de patiënttevredenheid. Hieronder vindt u de belangrijkste resultaten uit 2022 naar de patiënttevredenheid op de polikliniek Geriatrie (en het Geheugencentrum). 

Gemiddelde beoordeling

Rapportcijfer polikliniek Geriatrie

Waar zijn we trots op?

Woordwolk met de resultaten van het patiënttevredenheidsonderzoek bij de polikliniek Geriatrie

Wat kan beter?

‘Het is ver lopen naar de polikliniek’

Als u niet goed ter been bent, kunt u gebruik maken van een rolstoel. U kunt deze bij de ingang van het ziekenhuis pakken.

‘De bewegwijzering is onduidelijk’

Dit is bekend, dit kunnen we verbeteren.

‘De afspraak duurde erg lang’

Om zo snel mogelijk tot een juiste en zorgvuldige diagnose te komen is de eerste afspraak lang. Zo kunnen we uw situatie volledig in kaart brengen.

‘Meer tijd voor het beantwoorden van vragen’

Als niet al u vragen beantwoord zijn aan het einde van het bezoek, vraag gerust om een vervolgafspraak. Dan komen we op een later moment terug op uw vragen.

‘Meer aandacht voor mijn naaste’

Als u dit wilt, kunnen we een vervolgafspraak plannen. Bijvoorbeeld bij de verpleegkundige op de polikliniek Geriatrie. Hierbij kijken we hoe u en uw naaste samen om kunnen gaan met de situatie.

‘Vervolgstappen noteren’

Naast mondelinge uitleg, geven we u ook op schrift informatie mee over uw diagnose, behandeling en eventuele vervolgstappen. Ook kunt u op onze website meer informatie vinden over het Geheugencentrum (Expertisecentrum Cognitie)

Code GER-140
Laatste revisie: 28 december 2023 - 09:17