Headerafbeelding
Foto van XL-print van Marc Bolsius
Afdeling

Nierschadespreekuur

Het nierschadespreekuur is bedoeld voor patiënten bij wie de nierfunctie (werking van de nieren) lager is dan normaal. Dat blijkt uit bloedonderzoek.

Een lagere nierfunctie hoeft niet direct grote gevolgen te hebben. Maar het kan wel het begin zijn van nierschade. Op het nierschadespreekuur heeft u een afspraak voor bloedafname, een echo van de nieren en urine onderzoek. Hierna heeft u een afspraak met de verpleegkundige op de polikliniek Nefrologie. De vervolgafspraak heeft u met de nefroloog. Die bespreekt met u de diagnose en de behandeling.

Over dit spreekuur

Alle belangrijke informatie op een rij

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

  • een geldig legitimatiebewijs
  • uw JBZ-patiëntenpas
  • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Betrokken afdelingen

Meer informatie

Code INT-157
Laatste revisie: 20 maart 2023 - 11:14
Over dit spreekuur

Nierschadespreekuur

Nuchter

Voor de echo van de nieren en het bloedprikken is het belangrijk dat u 4 uur voor de echo nuchter bent. Dat wil zeggen dat u dan niet meer mag eten, drinken of roken. Uw medicijnen kunt u gewoon innemen met een slokje water.

Urine opvangen

Op de dag van de afspraak levert u urine in. Voor de echo van de nieren moet de blaas vol zijn. Daarom mag u vanaf 2 uur voor het onderzoek niet meer naar het toilet gaan, zodat de blaas tijdens het onderzoek zoveel mogelijk gevuld is. Na de echo kunt u in het ziekenhuis de urine opvangen. Bij de polikliniek Bloedafname krijgt u hiervoor een potje.

Heeft u diabetes?

Als u diabetes heeft, kan het zijn dat u speciale maatregelen moet nemen. Hiervoor is een aparte folder beschikbaar. Volgt u de hierin genoemde aanwijzingen op. Als u deze folder niet heeft ontvangen, neem dan contact op met de polikliniek Nefrologie, telefoonnummer (073) 553 30 71.

Bloedafname

U laat nuchter bloedprikken bij de Bloedafname. De laborant vraagt daar naar uw gewicht. Bij de bloedafname krijgt u een potje mee om de urine op te vangen. U mag dan nog niet uitplassen. Dat mag pas als u de echo van de nieren heeft gehad.

Echo nieren

Daarna gaat u naar de afdeling Radiologie waar een echo van de nieren wordt gemaakt. U bent dan nuchter en u moet een volle blaas hebben. Leest u goed de informatie door die u over de echo krijgt. Daarin staat precies hoe u zich moet voorbereiden op het onderzoek. Na het onderzoek mag u uitplassen. Het potje urine levert u weer in bij de polikliniek Bloedafname, gebouw B, verdieping 0, ontvangst 3.

Verpleegkundige

Op de polikliniek Nefrologie, gebouw B, verdieping -1, ontvangst 2, heeft u een afspraak met de verpleegkundige. U vindt de polikliniek Nefrologie door bij de hoofdingang links naast de roltrap de gang naar achteren in te lopen.

De verpleegkundige geeft u meer uitleg over het nierschadespreekuur en wat u mag verwachten. Zij neemt de vragenlijst met u door die u thuis al heeft ingevuld. Ook doet de verpleegkundige een aantal lichamelijke onderzoeken.

Nefroloog

Na het bezoek aan de verpleegkundige heeft u ongeveer 1 week later een afspraak met de nefroloog. Deze specialist bespreekt met u de uitslagen van alle onderzoeken. U weet hierna hoe uw bloedwaarden zijn en hoe het met uw nieren gaat. De nefroloog bespreekt ook met u wat de verminderde nierfunctie voor u betekent. Tot slot neemt de nefroloog de verdere behandeling met u door.

U krijgt een of meerdere controleafspraken bij de nefroloog. Na uw controlebezoek bij de nefroloog ontvangt uw huisarts een brief met daarin alle gegevens van de onderzoeken, de adviezen en behandeling die met u besproken zijn.

De kans is groot dat uw huisarts de controle en behandeling van de verminderde nierfunctie van de nefroloog overneemt. Ongeveer 1 op de 5 patiënten blijft bij de nefroloog onder behandeling.