Expertisegroep Klinische Farmacologie

De expertisegroep Klinische Farmacologie houdt zich bezig met het medicijngebruik van patiënten die worden behandeld in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. De expertisegroep heeft tot doel dat patiënten medicijnen op een effectieve, veilige en doelmatige manier krijgen voorgeschreven en gebruiken.

De expertisegroep Klinische Farmacologie bestaat sinds 2010 in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Klinische Farmacologie houdt zich, naast de patiëntenzorg, ook bezig met wetenschappelijk onderzoek en opleiding & onderwijs.

Over de klinisch farmacoloog

De klinisch farmacoloog heeft kennis van de algemene farmacologie (zowel farmacokinetiek als -dynamiek) en bezit daarnaast deskundigheid op een of enkele deelgebieden zoals circulatoire middelen, respiratoire middelen, pijnstilling, antimicrobiële middelen, oncolytica en psychofarmaca. Hij/zij is kundig op het gebied van bijwerkingen, interacties en intoxicaties als ook op het gebied van het interpreteren van bepalingen van geneesmiddelconcentraties in lichaamsvloeistoffen. Hij/zij neemt actief deel aan farmacotherapiebesprekingen, bijvoorbeeld als lid van een formulariumcommissie. De klinisch farmacoloog heeft ervaring met onderwijs op het gebied van farmacotherapie en humaan geneesmiddelonderzoek. Op grond van zijn speciale deskundigheid functioneert de klinisch farmacoloog als opsteller, adviseur, uitvoerder en/of beoordelaar bij experimentele of observationele onderzoeken waarbij geneesmiddelen bij de mens worden toegepast. Hij/zij dient er hierbij op te letten dat de algemene regel- en wetgeving (zoals Wet op Medisch Wetenschappelijk Onderzoek met mensen; en Good Clinical Practice / ICH) wordt nageleefd. Hij/zij kent de mogelijkheden en de beperkingen van protocollaire geneeskunde en heeft ervaring met klinisch geneesmiddelonderzoek.
 

Missie en visie

De expertisegroep Klinische Farmacologie wil regionaal en landelijk een vooraanstaande positie innemen. Dit resulteert in een visie dat mensen uit Den Bosch en omstreken ervan op aan kunnen dat zij de voor hun persoonlijke situatie meest optimale farmaceutische therapie ontvangen die bijdraagt aan het totale gezondheidswelzijn.

Kijk voor meer informatie in het document ‘Visie en positionering topklinische functie Klinische Farmacologie’.

Topklinische zorg

Sinds 2017 heeft de expertisegroep de status van Topklinische Zorg van de Stichting Topklinische Ziekenhuizen. Topklinische zorg is hooggespecialiseerde zorg die niet door ieder ziekenhuis geboden wordt. De mensen om ons heen krijgen bij deze topklinische functies zorg waarbij zij centraal staan, op hoog niveau, vaak uniek en gegeven door gedreven professionals.

Team

Klinisch farmacologen:

Klinisch farmacologen in opleiding:

Externe leden expertgroep:

  • Dr. K. Grootens, psychiater-klinisch farmacoloog, Reinier van Arkel groep
  • Drs. N. Jessurun, apotheker-klinisch farmacoloog, Lareb
  • Dr. L. Derijks, ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog, Maxima Medisch Centrum
  • Dr. L. v. Onzenoort, kinderarts-klinisch farmacoloog, Maxima Medisch Centrum

Bedrijfsvoering:

  • Mw. drs. M. vd Heijden, manager bedrijfsvoering
  • Mw. A. v.d. Staak, business controller

Advisering:

Prof. Dr. T. Egberts, ziekenhuisapotheker, epidemioloog, UMCU 

Informatie voor verwijzers - meekijkconsult

Meekijkconsult

Verwijzers kunnen Zorgdomein een meekijkconsult aanvragen bij de afdeling Klinische Farmacologie. Op de webpagina Meekijkconsult Klinische farmacologie staat meer informatie.

Een fysiek consult

Fysieke policonsulten door een klinisch farmacoloog zijn ook mogelijk, indien nadrukkelijk gewenst door de verwijzer.Het is nog niet mogelijk binnen Zorgdomein om hier rechtstreeks voor te verwijzen. Geef daarom de wens voor een fysiek consult aan bij de aanvraag voor een meekijkconsult. De patiënt wordt dan gezien door een geriater-klinisch farmacoloog bij Geriatrie.

Meer informatie

Klinische Farmacologie

Opleiding & onderwijs

Klinische Farmacologie

Wetenschap

Klinische Farmacologie

Patiëntenzorg

Code EKF-001
Laatste revisie: 13 juni 2023 - 13:09