Expertisegroep Klinische Farmacologie: wetenschap

De expertisegroep Klinische Farmacologie houdt zich actief bezig met wetenschappelijk onderzoek.

Publicaties

Een overzicht van de publicaties van de leden van de expertisegroep Klinische Farmacologie vindt u op Pubmed.

Bekijk de Pubmed publicaties

  Lopende promotieonderzoeken

  Drs. N. (Nikki) de Rouw - Dosisindividualisatie van pemetrexed bij patiënten met longkanker of mesothelioom

  • Functie: AIOS ziekenhuisfarmacie
  • Universiteit: Radboud Universiteit Nijmegen
  • Promotors: prof. dr. D.M. Burger & prof. dr. M. van den Heuvel
  • Copromotors: dr. R. ter Heine & dr. H.J. Derijks
  • Duur: 2017 - 2021

  Pemetrexed is een hoeksteen in de behandeling van niet-kleincellige longkanker en mesothelioom. Bij het doseren van cytostatica zoals pemetrexed, is er een nauwe balans tussen effectiviteit en bijwerkingen. De dosis van pemetrexed wordt bepaald op basis van het lichaamsoppervlak (BSA), terwijl de nierfunctie de enige determinant is voor de blootstelling en daarmee de effectiviteit en toxiciteit. Doseren op BSA zorgt voor een grote variabiliteit in blootstelling en kan leiden tot hematotoxiciteit in patiënten met een slechte nierfunctie. Daarentegen kan BSA-gebaseerd doseren ook leiden tot een ineffectieve blootstelling in patiënten die een bovengemiddelde nierfunctie hebben. Het overkoepelende doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een veilige en effectieve, geindividualiseerde doseerstrategie van pemetrexed, rekening houdend met de nierfunctie. Ook wordt in dit project het effect van pemetrexed zelf op de nierfunctie onderzocht.

  Drs. N. (Naomi) Jessurun - Geneesmiddelmetabolieten en bijwerkingen

  • Functie: Ziekenhuisapotheker n.p., klinisch farmacoloog
  • Universiteit: Rijksuniversiteit Groningen
  • Promotors: prof. dr. E. P. van Puijenbroek, prof. dr. R. van Marum
  • Copromotors: dr. H. J. Derijks, dr. K. Grootens
  • Duur: 2017 - 2021

  Wanneer geneesmiddelen bijwerkingen veroorzaken gaan we er vaak van uit dat het de oorspronkelijke werkzame stof hier verantwoordelijk voor is. Echter, na inname wordt de werkzame stof gemetaboliseerd door enzymen of verbonden aan polaire verbindingen om zo de uitscheiding te versnellen. De oorspronkelijke werkzame stof ondergaat chemische veranderingen en er worden metabolieten gevormd. Vooral type B bijwerkingen, die zeldzamer zijn maar een ernstig verloop hebben, worden veelal veroorzaakt door bijvoorbeeld reactieve geneesmiddelmetabolieten. Daarnaast kan door metabolisatie, bijvoorbeeld de introductie van een hydroxylgroep, het bijwerkingenspectrum van de stof veranderen. Om deze bijwerkingen te kunnen te herkennen, voorspellen en te voorkomen is kennis van de vorming van deze metabolieten noodzakelijk. In dit promotietraject onderzoeken we de rol van geneesmiddelmetaboliserende enzymen en de gevormde metabolieten in het signaleren en voorkomen van bijwerkingen.

  Afgeronde promotieonderzoeken

  Dr. A.M. (Astrid) van Strien - Adverse drug reactions of antipsychotics in frail older patients

  Functie: Geriater

  Universiteit: Vrije Universiteit Amsterdam

  Promotor: prof. dr. R.J. van Marum

  Copromotors: dr. C.J.P.W. Keijsers & dr. H.J. Derijks

  Afgerond: 2017

  Bekijk proefschrift: Adverse drug reactions of antipsychotics in frail older patients

  Dr. W.L. (Willemijn) Eppenga - Personalized drug therapy management in patients with renal impairment

  Functie: Ziekenhuisapotheker

  Universiteit: Radboud Universiteit Nijmegen

  Promotors: prof. dr. P.A.G.M. de Smet & Prof. dr. M. Wensing

  Copromotor: dr. H.J. Derijks

  Afgerond: 2015

  Bekijk proefschrift: Personalized drug therapy management in patients with renal impairment

  Code EKF-003
  Laatste revisie: 31 juli 2023 - 14:53