Headerafbeelding
Patiënt praat bij met bezoek
Afdeling

Geriatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (GAAZ)

De GAAZ is er voor oudere patiënten met lichamelijke aandoeningen, meestal in combinatie met psychische en/of sociale problemen. Deze aandoeningen en problemen geven een grote kans op blijvende afhankelijkheid en/of gedragsverandering.

Aangepaste bezoektijden

Op dit moment zijn er andere regels voor het ontvangen van bezoek.

 • Maandag t/m vrijdag van 18:00 – 20:30 uur
 • Weekend van 14:30 – 17:00 uur

In verband met het coronavirus, letten wij erop dat de 1,5 meter maatregel kan worden toegepast. Wij willen u vragen hier rekening mee te houden. Wanneer het te druk wordt op de kamer, kan het zijn dat een van onze medewerkers u hierop attendeert.

Bekijk voor meer informatie ook de pagina: "Bezoektijden

Een opname op de GAAZ duurt één tot maximaal drie weken. Patiënten worden geobserveerd en behandeld door een multidisciplinair team. Hiermee bedoelen we een team van zorgverleners vanuit verschillende vakgebieden.

Over deze Verpleegafdeling

Alle belangrijke informatie op een rij

Betrokken afdelingen

Meer informatie

Code AFD-076
Laatste revisie: 30 oktober 2020 - 09:52
Over deze Verpleegafdeling

Geriatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (GAAZ)

Wie werken hier?

Op de GAAZ werken:

 • geriaters
 • arts-assistenten
 • verpleegkundigen
 • verpleegkundig coördinatoren
 • studentverpleegkundigen
 • verzorgenden
 • sociaal agogisch werkenden
 • zorgassistenten
 • huishoudelijke medewerkers
 • fysiotherapeuten
 • diëtisten
 • psychologen
 • ergotherapeuten
 • secretaresses

Artsenvisite

Eenmaal per week komen de geriater, de arts-assistent en de verpleegkundige langs bij de patiënt (grote artsenvisite). Ze bespreken dan de voortgang van de behandeling en/of de diagnosestelling. De andere dagen van de week komen de arts-assistent en de verpleegkundige langs.

Op bezoek

Wij vragen u uw naasten niet met meer dan twee bezoekers tegelijkertijd te bezoeken. Dit om de rust op de afdeling te bewaren. Uiteraard is het bij bijzondere omstandigheden mogelijk om af te wijken van de bezoekuren en de bezoekersaantallen. Overleg dit altijd wel eerst met de behandelend arts en/of verpleegkundige.