Wetenschappelijk onderzoek bij het Expertisecentrum Leefstijlgeneeskunde kinderen

Het Expertisecentrum Leefstijlgeneeskunde kinderen behoort tot één van de landelijke expertise centra voor kinderen met overgewicht. Dit betekent dat we regelmatig wetenschappelijke onderzoeken uitvoeren om onze kennis op dit gebied verder te vergroten. Zo kunnen we ook andere centra in Nederland helpen. Het kan daarom zijn dat we u vragen om met uw kind deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek. Deelname is natuurlijk geen verplichting. Als u niet wilt deelnemen, heeft dat geen gevolgen voor de behandeling van uw kind.

LIFE studie

Het Expertisecentrum Leefstijlgeneeskunde kinderen doet mee aan het LIFE studie project. Dit is een wetenschappelijk onderzoek naar het ontstaan van chronische ziekten. Wij vragen u om deel te nemen aan dit onderzoek, wanneer u een afspraak heeft bij het Expertisecentrum Leefstijlgeneeskunde kinderen. U beslist zelf of u dat wel of niet wilt. Het heeft geen invloed op uw behandeling. Voordat u de beslissing neemt, is het belangrijk om meer te weten over de LIFE studie. In de onderstaande brief vindt u daarom meer informatie. 

Brief LIFE studie 12-16 jaar

Brief LIFE studie 16 jaar en ouder

Brief LIFE studie voor ouders en verzorgers

Meer informatie

Voor kinderen  is er een speciale website over meedoen aan wetenschappelijk onderzoek: Kind en onderzoek

Voor vragen of meer informatie over het wetenschappelijk onderzoek kunt u contact opnemen uw behandelend arts of researchverpleegkundige. researchkind@jbz.nl

Ook kunt u contact opnemen met het Expertisecentrum Leefstijlgeneeskunde kinderen

Code WET-019
Laatste revisie: 19 mei 2023 - 11:58