wachtkamer polikliniek Cardiologie

Goed voorbereid naar de polikliniek Cardiologie

Als voorbereiding op uw afspraak op de polikliniek Cardiologie vragen wij u om de informatie hieronder te lezen.

Meer informatie over uw afspraak vindt u in de afspraakbevestiging.

Met wie heeft u een afspraak?

U heeft een afspraak met de cardioloog of de verpleegkundig specialist of de specialistisch verpleegkundige. Meerdere patiënten kunnen op dezelfde tijd een afspraak hebben met een van de zorgverleners. De cardioloog is eindverantwoordelijk voor uw behandeling en alle behandelplannen worden besproken.

  • Cardioloog, dit is een specialist in hart- en vaatziekten. De cardioloog behandelt patiënten met hartproblemen.
  • Verpleegkundig Specialist werkt onder supervisie van de cardioloog en biedt professionele medische zorg. De VS kan een deel van de werkzaamheden van de cardioloog uitvoeren.
  • Gespecialiseerd cardiologisch verpleegkundige, is verantwoordelijk voor de begeleiding van de hartrevalidatiepatiënten.

Hoe bereidt u zich voor?

Wij adviseren u uw ziekenhuisbezoek goed voor te bereiden. Draag makkelijk zittende kleding. U kunt van te voren opschrijven welke vragen u wilt stellen, dit kan helpen om uw klachten goed te verwoorden.

Afspraakherinnering

Als uw mobiele telefoonnummer bij ons bekend is ontvangt u 2 dagen voor uw afspraak een sms-bericht met een afspraakherinnering. Via de link in de sms kunt u zich alvast digitaal aanmelden (als uw afspraak op de hoofdlocatie is). Lees hier meer over digitaal aanmelden.  In MijnJBZ vindt u alle informatie over uw afspraak.

Waar meldt u zich?

Op de polikliniek Cardiologie (hoofdlocatie) houdt u de QR-code op uw dagticket voor de scanner van het aanmeldpunt. Uw zorgverlener weet dan dat u aanwezig bent in de wachtruimte. Wij adviseren u om 5 minuten voor uw afspraak aanwezig te zijn.

Heeft u een rolstoel nodig, dan kunt een rolstoel van het ziekenhuis gebruiken tijdens uw bezoek aan de polikliniek. Deze staan in de parkeergarage en bij de ingang.

Hoe verloopt uw afspraak?

Nadat u zich heeft aangemeld neemt u plaats in de wachtruimte. Als u aan de beurt bent wordt u opgeroepen naar een onderzoekkamer en/of spreekkamer. Op uw dagticket staat uw oproepnummer voor al uw afspraken in het Jeroen Bosch Ziekenhuis op die dag. Gooi uw dagticket pas weg na uw laatste afspraak.

Voordat u bij de cardioloog komt maakt een zorgverlener mogelijk eerst een hartfilmpje (E.C.G.) bij u. De zorgverlener meet ook uw bloeddruk, gewicht en lengte.

Aanvullend onderzoek en/of behandeling

Als uw cardioloog aanvullende onderzoeken en/of behandelingen met u afspreekt, dan wordt dit verder geregeld bij het afsprakenbureau. Hiervoor gaat u weer in de wachtkamer zitten. Met uw oproepnummer wordt u opnieuw opgeroepen om de afspraken te maken.

Rechten en plichten

Als u de hulp inroept van (een zorgverlener van) het Jeroen Bosch Ziekenhuis, ontstaat er een geneeskundige behandelingovereenkomst. Het is wettelijk geregeld wat uw rechten en plichten zijn.

Heeft u vragen?

Als u vragen heeft kunt u bellen naar de polikliniek Cardiologie, telefoonnummer (073) 553 60 40.

Code CAR-142
Laatste revisie: 2 april 2024 - 14:31