Aandoening

Vernauwing van de halsslagader (arteria carotis)

Bij een vernauwing van de halsslagader is het bloedvat naar uw hersenen vernauwd.

Een vernauwing van de halsslagader ontstaat door slagaderverkalking. Bij slagaderverkalking gaan witte bloedcellen en vetachtige stoffen in en op de vaatwand vastzitten (plaque). Doordat de plaque naar binnen aangroeit, neemt deze steeds meer plaats in en vernauwt dus de slagader. Er kunnen bloedstolsels ontstaan die kunnen losschieten. Het stolsel kan dan een bloedvat in de hersenen (tijdelijk) afsluiten. 

halsslagader tekening
Lees meer

Vaak wordt een vernauwing in de halsslagader vastgesteld tijdens een onderzoek, of nadat iemand een kleine herseninfarct of een TIA heeft gehad. We spreken van een TIA of een kleine beroerte als de bloedstroom naar de hersenen tijdelijk is verstoord. Vrijwel altijd is dat het gevolg van een bloedstolsel in een bloedvat in de hersenen. Zulke bloedstolsels kunnen afkomstig zijn van een vernauwing in een van de halsslagaders. Als er inderdaad zo’n vernauwing zit, zou u door een losgeschoten bloedstolsel opnieuw een TIA of een zwaardere beroerte (een herseninfarct) kunnen krijgen. Een vernauwing in de halsslagader vraagt dus om een zorgvuldige behandeling. 

Code CHI-036
Laatste revisie: 25 januari 2024 - 12:45