Aandoening

Te traag werkende schildklier (hypothyreoïdie)

Een te traag werkende schildklier is een aandoening waarbij de schildklier te weinig hormonen maakt.

Bij een te traag werkende schildklier werken alle organen in het lichaam langzamer. Hierdoor kunt u last krijgen van verschillende klachten, zoals vermoeidheid, kouwelijkheid en traagheid. Niet iedereen heeft dezelfde klachten bij een traag werkende schildklier of ervaart deze als even zwaar. Dit hangt voor een groot deel af van de ernst van het tekort aan schildklierhormonen.

Code INT-397
Laatste revisie: 1 november 2023 - 15:09