Aandoening

Plotseling gehoorverlies

Bij plotselinge gehoorverlies verslechtert uw gehoor in korte tijd.

Het gehoorverlies ontstaat meestal binnen enkele seconden tot minuten. Het geluid klinkt ineens doffer, blikkeriger, vervormd of heeft een echo. Soms hoort het oor helemaal niets meer. Meestal treedt het gehoorverlies aan één oor op. Als het gehoorverlies aan één oor optreedt, kunt u niet meer aangeven van welke kant het geluid komt.

Code KNO-751
Laatste revisie: 15 november 2023 - 10:16