Headerafbeelding
Afdeling KNO
Behandeling

Injectie in het middenoor bij plotseling gehoorverlies

Bij plotseling gehoorverlies verslechtert het gehoor in korte tijd. De KNO-arts geeft een injectie in het middenoor om verder gehoorverlies tegen te gaan.

Hoe verloopt uw behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

 • een geldig identiteitsbewijs
 • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze hoofdlocatie in 's-Hertogenbosch? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code KNO-751a
Laatste revisie: 13 december 2022 - 09:50
Hoe verloopt uw behandeling?

Injectie in het middenoor bij plotseling gehoorverlies

Bij plotseling gehoorverlies verslechtert het gehoor binnen enkele seconden tot minuten. Het geluid klinkt ineens doffer, blikkeriger, vervormd of is voorzien van een echo. Soms hoort het oor helemaal niets meer.  Meestal treedt het gehoorverlies aan 1 oor op, zeer zelden treft het beide oren.

Meestal treedt bij gehoorvermindering ook oorsuizing op. Oorsuizen betekent lang niet altijd dat het geluid suizend is. Het kan ook brommend, dreunend of fluitend zijn. Een stoornis in het evenwicht treedt bij ongeveer een derde van de gevallen van plotseling doofheid op. De ernst van de evenwichtsstoornis kan variëren van een licht gevoel in het hoofd of enige onzekerheid ter been tot hevige draaiduizeligheid met neiging tot omvallen.

Mogelijke oorzaken

Voor plotseling gehoorverlies is lang niet altijd een oorzaak aan te wijzen. Oorzaken kunnen zijn:

 • Door een hoofdletsel, waarbij het binnenoor bijvoorbeeld beschadigd raakt.
 • Door een plotselinge drukverandering, zoals bij duiken of vliegen op kan treden.
 • Door een infectie zoals hersenvliesontsteking.

Ook een rol kunnen spelen:

 • Virusinfecties;
 • Afweerreacties;
 • Doorbloedingsstoornissen.

Oorontsteking

De KNO-arts controleert voor de injectie of u een oorontsteking heeft. Wanneer dit het geval is, moet er een nieuwe afspraak gemaakt worden. De injectie mag niet gezet worden bij een oorontsteking. Heeft u voor uw afspraak last van een oorontsteking? Belt u dan naar de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde via het telefoonnummer: (073) 553 60 70. 

Kunt u niet naar uw afspraak komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voordat u de afspraak heeft naar de polikliniek. Uw plaats kan dan gebruikt worden om een andere patiënt te helpen. Zo werkt u ook mee om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden!

Voor de behandeling ligt u op de behandeltafel. Wanneer verdoving nodig is, moet deze 5 tot 10 minuten inwerken. Daarna spuit de arts via en hele dunne naald de vloeistof in het middenoor. Dit kan een beetje prikkelen. U blijft 20 tot 30 minuten op uw zij liggen met het behandeld oor naar boven, zodat de vloeistof in het oor blijft.

Het is belangrijk dat u zo min mogelijk slikt of praat omdat u anders de stof wegslikt. Drupt de ingespoten vloeistof uit het oor? Dan krijgt u een watje in het oor om dit op te vangen. Dit watje kunt u thuis uit uw oor halen. In totaal krijgt u 3 injecties. Deze injecties worden allemaal binnen 2 weken gezet.

Risico's

Problemen die kunnen ontstaan tijdens de injectie in het middenoor zijn:

 • een bloeding in het oor;
 • een ontsteking in het oor;
 • een loopoor of een blijvend gaatje in het trommelvlies;
 • Daarnaast is er een zeer kleine kans op blijvende doofheid aan het oor.

Als u na de behandeling een loopoor, ontsteking of bloeding krijgt, belt u naar de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde via: (073) 553 60 70. 

Na de behandeling mag u meteen naar huis. Het prikkend gevoel van de injectie kan nog wel even voelbaar zijn. Dit is normaal. U mag hier een paracetamol tegen innemen.

U komt 4 weken na de laatste injectie op controle bij de KNO-arts voor een gehoortest.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u bellen naar de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde, telefoonnummer: (073) 553 60 70.