Headerafbeelding
Afdeling KNO
Onderzoek

Gehooronderzoek

Met dit onderzoek kan de KNO-arts nagegaan of uw gehoorklachten te maken hebben met een stoornis van het gehoororgaan.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw onderzoek.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze locatie in 's-Hertogenbosch, Boxtel, Drunen of Rosmalen? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Betrokken afdelingen

Code KNO-747
Laatste revisie: 18 juni 2024 - 12:52
Hoe verloopt het onderzoek?

Gehooronderzoek

Toonaudiometrie

Bij dit onderzoek laten we tonen horen, bijvoorbeeld via een koptelefoon. In verschillende toonhoogten gaan we op zoek naar de zachtste toon die gehoord wordt. Het horen van de toon wordt aangegeven door op een knopje te duwen. We testen beide oren afzonderlijk. De resultaten worden weergegeven in een grafiek, het toonaudiogram.

Spraakaudiometrie

Met dit onderzoek kijken we hoe goed het lukt om spraak te verstaan. Om dat te meten laten we woorden horen. Deze worden steeds zachter gemaakt. U moet de woorden zo goed mogelijk nazeggen. Een grafiek geeft de score van de goed nagezegde letters aan, dit is het spraakaudiogram.

Tympanometrie

Bij dit onderzoek meten we de beweeglijkheid van de trommelvliezen. We plaatsen een dopje in het oor. Daarna verandert de druk in het oor een beetje. Het lijkt op wat iemand voelt in een vliegtuig of hoog in de bergen. Er klinkt ook een laag geluid. Het tympanogram is de grafiek die die beweeglijkheid weergeeft.

OAE (Oto Akoestische Emissies)

Met dit onderzoek kan zonder de directe medewerking van de patiënt bepaald worden of het gehoororgaan op dit moment wel of niet goed functioneert.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u bellen naar de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde, telefoonnummer: (073) 553 60 70.