Aandoening

Overactieve blaas

Bij een overactieve blaas is er sprake van een plotselinge aandrang om te plassen. Zó plotseling dat het soms niet lukt om de urine op te houden tot u bij een toilet bent.

Er kunnen verschillende oorzaken zijn van een overactieve blaas. Voorbeelden hiervan zijn: een aandoening aan de zenuwen, het te vaak aanspannen van de bekkenbodemspieren of afwijkingen aan de urinewegen. Ook bestraling, alcohol, koffie of drugs kunnen de blaas sterk prikkelen. Verder kunnen stress en angst ook een rol spelen. Bij veel patiënten is er echter geen oorzaak te vinden voor de overactieve blaas.

Laatste revisie: 25 februari 2021 - 08:04