Aandoening

Oorsuizen (tinnitus)

Oorsuizen is het horen van geluiden in het hoofd, die niet van buitenaf komen.

De geluiden die u hoort kunnen heel verschillend zijn. U kunt een ruis, piep of gebrom horen. Een hoge toon of een lage toon. Continu of afwisselend.

Laatste revisie: 6 september 2019 - 12:40