Aandoening

Oorsuizen (tinnitus)

Oorsuizen is het horen van geluiden in het hoofd, die niet van buiten komen. Iemand anders kan deze geluiden niet horen. Deze ‘schijngeluiden’ ontstaan doordat het gehoororgaan of de zenuwbanen signalen doorgeven die in de hersenen de betekenis ‘geluid’ krijgen. De medische term hiervoor is tinnitus.
 

Veel mensen hebben last van oorsuizen. Dan hoor je een geluid dat er eigenlijk niet is. Zoals een piep, een ruis of een fluittoon. Dit geluid kan hoog of laag, hard of zacht, onafgebroken of bij vlagen aanwezig zijn. 

Lees meer

Oorsuizen (tinnitus) kan ontstaan door meerdere oorzaken,

  • slechter worden van het gehoor;
  • door afwijkingen aan het gehoororgaan of het kaakgewricht;
  • als bijverschijnsel van een andere aandoening;
  • als bijwerking van bepaalde medicijnen;
  • gehoorschade als gevolg van lawaai.

Schade als gevolg van lawaai ontstaat bijvoorbeeld tijdens een concert of festival waar de muziek heel hard staat. Of doordat een bouwvakker geen geschikte gehoorbeveiliging gebruikt tijdens werkzaamheden. 

Stress kan oorsuizen veroorzaken of verergeren. 

Code KNO-763
Laatste revisie: 18 juni 2024 - 10:59