Aandoening

Oorsuizen (tinnitus)

Oorsuizen is het horen van geluiden in het hoofd, die niet van buiten komen. 
 

Veel mensen hebben last van oorsuizen, het horen van geluiden die niet van buitenaf komen. Dit zijn geluiden zoals piepen en ruisen, deze kunnen hoog of laag, hard of zacht, onafgebroken of bij vlagen aanwezig zijn. Behalve zijzelf kan niemand deze geluiden horen. Deze ‘schijngeluiden’ ontstaan doordat het gehoororgaan of de zenuwbanen signalen doorgeven die in de hersenen de betekenis ‘geluid’ krijgen.

Lees meer

Tinnitus kan het gevolg zijn van blootstelling aan lawaai, maar ook van afwijkingen aan het gehoororgaan of het kaakgewricht. Ook door achteruitgang van het gehoor kan tinnitus ontstaan. Daarnaast kan het een bijverschijnsel zijn van andere aandoeningen of als bijwerking van bepaalde medicijnen. Stress is een bekende veroorzaker van oorsuizen, maar kan bestaande tinnitus ook verergeren. 

Code KNO-763
Laatste revisie: 9 mei 2023 - 10:44