Aandoening

Milde geheugenproblemen (MCI)

MCI staat voor Mild Cognitive Impairment ofwel milde geheugenproblemen. Hiermee bedoelen we geheugenproblemen die verder gaan dan de vergeetachtigheid die past bij het ouder worden.

Er kunnen ook andere klachten zijn zoals problemen met taal, concentratie of planning en organisatie. Maar de problemen zijn niet zo ernstig dat er sprake is van dementie.

Lees meer

Wat zijn de verschijnselen?

De volgende verschijnselen kunnen tekenen zijn van MCI:

  • Vergeetachtigheid, bijvoorbeeld vergeten van afspraken, vergeten waar spullen liggen.
  • Concentratieproblemen, bijvoorbeeld snel afgeleid zijn, een verhaal niet kunnen volgen.
  • Minder vloeiend praten, bijvoorbeeld meer moeten nadenken over het te vertellen verhaal.
  • Niet goed op woorden kunnen komen.
  • Minder goed het overzicht kunnen behouden, bijvoorbeeld tijdens het koken.

Met MCI kunt u meestal goed zelfstandig functioneren. Wel heeft u vaak meer moeite met het uitvoeren van dagelijkse handelingen. Hierdoor kunnen de klachten toch hinderlijk zijn en kunt u zich somber of angstig gaan voelen. Misschien vermijdt u daarom moeilijke en drukke situaties. Mensen in uw directe omgeving, zoals uw partner of kinderen, merken de problemen vaak ook op.

Wat is het verschil tussen MCI en dementie?

Mensen met MCI kunnen over het algemeen nog goed zelfstandig functioneren. Bij dementie zijn de klachten zo ernstig dat ze het dagelijks leven verstoren. Iemand met dementie is vaak niet meer in staat om zelfstandig zijn/haar leven te leiden. Zowel bij MCI als bij dementie kunnen ook veranderingen in gedrag en karakter voorkomen.

Wat zijn oorzaken van MCI?

MCI kan verschillende oorzaken hebben.

  • Sommige oorzaken zijn te behandelen, zoals ernstige bloedarmoede, een schildklieraandoening, vitaminetekort of het gebruik van alcohol of een bepaald medicijn.
  • Daarnaast kunnen psychologische factoren MCI veroorzaken, bijvoorbeeld een depressie of een burn-out.
  • De oorzaak van MCI kan ook in de hersenen zelf liggen. Zo kunnen er vaatproblemen zijn in de hersenen. Dit kan leiden tot een minder goede doorbloeding van de hersengebieden die een rol spelen bij het geheugen. MCI kan ook een voorstadium zijn van de ziekte van Alzheimer. De ziekte van Alzheimer wordt veroorzaakt door abnormale eiwitophoping in de hersenen. Soms is er sprake van een combinatie van bovengenoemde oorzaken. Deze aandoeningen zijn minder goed behandelbaar.

Wat is het verloop van MCI?

Het verloop van MCI is per persoon anders. Het is niet altijd te voorspellen hoe de cognitieve klachten zich ontwikkelen. Bij een groot deel van de mensen blijven deze stabiel, bij anderen worden ze erger. Een kleine groep herstelt juist weer.

Mensen bij wie MCI is vastgesteld hebben een grotere kans op het ontwikkelen van dementie dan leeftijdsgenoten zonder MCI. Vaak nodigen we u daarom binnen een jaar uit voor vervolgonderzoek.

Autorijden en MCI

Als u de diagnose 'MCI' heeft gekregen, kan dat vragen oproepen over het autorijden. Heeft u een gezondheidsverklaring nodig? Moet u een rijtest doen? Op de website van het CBR vindt u hier meer informatie over.

Meer informatie

  • De Hersenstichting heeft een handig kaartje uitgegeven met tips en informatie over het geheugen. 
  • Het boek ‘Help me even herinneren’ van L. Joosten geeft in heldere taal uitleg over MCI. Het bevat veel praktische tips voor het omgaan met de gevolgen van MCI. ISBN Paperback 9789401484008.

ABOARD studie

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis neemt deel aan de ABOARD studie. Dit is een onderzoek naar de ziekte van Alzheimer, bij zowel gezonde mensen als mensen met dementie. Doet u mee?

Code GER-125
Laatste revisie: 8 mei 2024 - 12:50