Aandoening

Longfibrose

Bij longfibrose ontstaan er littekens in de longen, waardoor de longen stug worden en minder goed zuurstof kunnen opnemen.

U kunt daardoor moeilijker ademen. U raakt snel buiten adem, eerst bij inspanning maar later mogelijk ook in rust. Longfibrose is een zeldzame ziekte die bij ongeveer 3200 mensen in Nederland is vastgesteld. Longfibrose is een chronische ziekte die niet te genezen is. Het kan veroorzaakt worden door inademing van allerlei stoffen, door gebruik van bepaalde medicijnen. Het kan ook ontstaan door een systeemziekte zoals reuma en na radiotherapie. Vaak blijft de oorzaak onduidelijk. In dat geval spreekt men van idiopathische pulmonale fibrose (IPF).

IPF is een ziekte waarbij uw gezondheid steeds verder achteruit gaat. U krijgt steeds meer moeite met ademhalen. Daarbij heeft u later mogelijk altijd zuurstof nodig. IPF kent een gemiddelde overleving van 3 tot 4 jaar.

Code LON-103
Laatste revisie: 21 juli 2021 - 16:56