Aandoening

Longfibrose

Bij longfibrose ontstaan er littekens in de longen, waardoor de longen stug worden en minder goed zuurstof kunnen opnemen.

U kunt daardoor moeilijker ademen. U raakt snel buiten adem, eerst bij inspanning maar later mogelijk ook in rust. Longfibrose is een zeldzame ziekte die bij ongeveer 3200 mensen in Nederland is vastgesteld. Longfibrose is een chronische ziekte die niet te genezen is. Het kan veroorzaakt worden door inademing van allerlei stoffen, door gebruik van bepaalde medicijnen. Het kan ook ontstaan door een systeemziekte zoals reuma en na radiotherapie. Vaak blijft de oorzaak onduidelijk. In dat geval spreekt men van idiopathische pulmonale fibrose (IPF).

IPF is een ziekte waarbij uw gezondheid steeds verder achteruit gaat. U krijgt steeds meer moeite met ademhalen. Daarbij heeft u later mogelijk altijd zuurstof nodig. IPF kent een gemiddelde overleving van 3 tot 4 jaar.

Veel mensen gaan na de diagnose nadenken over wat voor hen belangrijk is in het leven maar ook over wat ze willen als de kwaliteit van leven achteruit gaat en/of hun levenseinde nadert. Ook de zorgverleners van het Jeroen Bosch Ziekenhuis vinden het belangrijk om van uw wensen op de hoogte te zijn. Zij kunnen daar dan op tijd rekening mee houden. Meer informatie hierover leest u in 'Zorg in de laatste levensjaren'.

 

Code LON-103
Laatste revisie: 15 april 2024 - 15:30