Headerafbeelding
Binnentuin met groene bomen
Onderzoek

Zes minuten wandeltest

De wandeltest is een test waarin u 6 minuten lang loopt.

Daarbij moet u proberen een zo groot mogelijke afstand af te leggen. Tijdens de test meet de longfunctieanalist uw hartslag en het zuurstofgehalte in uw bloed. Met deze test kan de arts zien tot welke lichamelijke inspanning u in staat bent. Daarnaast kijkt de arts of uw zuurstofgehalte op peil blijft bij deze lichamelijke inspanning.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het onderzoek.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

 • een geldig identiteitsbewijs
 • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze hoofdlocatie in 's-Hertogenbosch? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code LON-044
Laatste revisie: 1 mei 2024 - 16:25
Hoe verloopt het onderzoek?

Zes minuten wandeltest

 • Loopt u thuis met een hulpmiddel, bijvoorbeeld een kruk of een wandelstok? Dan moet u deze zelf meebrengen.
 • Loopt u thuis met een rollator? Dan kunt u tijdens de test een rollator van de longfunctieafdeling gebruiken.
 • Trek voor het onderzoek gemakkelijke schoenen aan.
 • U mag geen nagellak op uw vingernagels hebben. Dit kan de zuurstofmeting negatief beïnvloeden.
 • Op de dag van het onderzoek mag u zich niet zwaar inspannen. Dit kan de test negatief beïnvloeden.
 • Als het mogelijk is, komt u iets eerder naar het onderzoek. U kunt dan nog even uitrusten voordat u aan de test begint.
 • U mag voor het onderzoek gewoon eten en drinken.
 • U mag uw medicijnen gewoon gebruiken.

Kunt u niet naar uw afspraak komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voordat u de afspraak heeft naar de polikliniek. Uw plaats kan dan gebruikt worden om een andere patiënt te helpen. Zo werkt u ook mee om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden!

Voor het onderzoek

De longfunctieanalist legt u uit wat er gaat gebeuren en wat er van u verwacht wordt tijdens het onderzoek.

Tijdens het onderzoek

 • U krijgt een knijpertje om uw vinger. Dit knijpertje meet uw hartslag en het zuurstofgehalte in uw bloed tijdens het lopen.
 • De longfunctieanalist vraagt u om een punt te geven van 0 tot 10 om te laten weten hoe kortademig u bent, hoe moe uw benen zijn en hoe moe u bent. Dit gebeurt aan de hand van een borgscore. Na de test vraagt de longfunctieanalist u dit weer.
 • Gebruikt u zuurstof? Dan bepaalt uw longarts of u de test met of zonder zuurstof gaat doen. Doet u de test met zuurstof? Dan draagt de longfunctieanalist uw zuurstofapparaat/tank of deze wordt op de rollator gelegd.
 • U start met lopen bij de aangegeven markering. Dit doet u als de longfunctieanalist u dat zegt. U volgt de gang tot aan de groene stip op de vloer (op 25 meter) daarna draait u om en loopt u terug. Zo blijft u op en neer lopen om zoveel mogelijk meters te maken in 6 minuten. Houdt u het niet meer vol? Dan mag u even rusten. Probeer zo snel mogelijk door te gaan met wandelen. De tijd blijft gewoon doorlopen als u rust neemt.

Het kan zijn dat u na 15 minuten rusten de test nog een keer moet doen.

Meestal duurt het onderzoek 15 tot 30 minuten.

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw arts bij uw volgende afspraak. Dit kan een telefonische afspraak zijn of op de polikliniek.

Dan kunt u bellen naar de polikliniek Longgeneeskunde, telefoonnummer: (073) 553 24 63. Ook voor en na het onderzoek kunt u uw vragen stellen.