Headerafbeelding
aanzicht ingang Jeroen Bosch Ziekenhuis met overkapping
Onderzoek

Bloedgasbepaling

Bij een bloedgasbepaling controleren we het zuurstofgehalte, het koolzuurgehalte, de zuurstofverzadiging en de zuurgraad van uw bloed.

De longfunctieanalist of longarts neemt hiervoor bloed bij u af. Door dit onderzoek krijgt de longarts meer informatie over hoe uw longen werken.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het onderzoek.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

 • een geldig identiteitsbewijs
 • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze locatie in 's-Hertogenbosch, Boxtel, Drunen of Rosmalen? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code LON-038
Laatste revisie: 1 mei 2024 - 16:22
Hoe verloopt het onderzoek?

Bloedgasbepaling

Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig.

 • U mag gewoon eten en drinken.
 • U mag uw medicijnen gewoon innemen.
 • Gebruikt u bloedverdunners? Dan kunt u hier gewoon mee doorgaan. Vertel dit wel aan de longfunctieanalist op het moment van de bloedafname.
 • Gebruikt u thuis zuurstof? Dan gaat u daar gewoon mee door. De longarts kan ervoor kiezen om uw bloed te laten controleren zonder het gebruik van zuurstof. U mag dan 20 minuten voor uw afspraaktijd geen zuurstof meer gebruiken. Dit bespreekt uw longarts met u.

Kunt u niet naar uw afspraak komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voordat u de afspraak heeft naar de polikliniek. Uw plaats kan dan gebruikt worden om een andere patiënt te helpen. Zo werkt u ook mee om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden!

Waar meldt u zich?

U meldt zich op de afdeling Longgeneeskunde, functieonderzoeken. Gebouw C, verdieping 1, ontvangst 4.

Voor het onderzoek

 • De arts kan er voor kiezen om uw bloed te laten controleren als u zuurstof inademt.
 • Gebruikt u zelf geen zuurstof? Dan moet u eerst zuurstof inademen. Dit gebeurt bij de afdeling Longgeneeskunde, functieonderzoeken.
 • Daarna wordt er bloed geprikt.

Tijdens het onderzoek

 • De longfunctieanalist of longarts neemt bloed bij u af.
 • Dit gebeurt meestal in de pols. Soms is dit in de vinger, het oor of in de elleboog. Dit hangt af van wat de longarts precies wil meten.
 • Wordt u in de pols of elleboog geprikt? Dan krijgt u na het prikken een drukverband. Dit moet 10 tot 30 minuten om uw pols blijven zitten.
 • Wordt u in uw vinger of oor geprikt? Dan krijgt u een pleister op het wondje.

Meestal duurt het onderzoek 20 minuten. Dit hangt af van de soort bloedafname die uw longarts heeft aangevraagd.

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw longarts bij uw volgende afspraak. Dit kan een telefonische afspraak zijn of op de polikliniek.

Dan kunt u bellen naar de polikliniek Longgeneeskunde, telefoonnummer: (073) 553 24 63. Ook voor en na het onderzoek kunt u uw vragen stellen.