Aandoening

Leukoplakie

Leukoplakie is een witte verkleuring op het slijmvlies in de wang of tongrand. Deze kunt u er niet afschrapen.

Meestal geeft leukoplakie geen klachten. Af en toe kan het een branderig gevoel geven.

Laatste revisie: 10 juli 2019 - 12:32