Headerafbeelding
aanzicht ingang Jeroen Bosch Ziekenhuis met overkapping
Behandeling

Opname in contact isolatie

Bepaalde bacteriën of virussen kunnen via handcontact of besmette voorwerpen overgaan naar andere patiënten, bezoekers en medewerkers. Als u (mogelijk) zo'n virus of bacterie bij u draagt, verplegen we u in contact isolatie. Zo voorkomen we de overdracht van het virus of de bacterie naar andere patiënten, bezoekers en medewerkers. Als u daarnaast braakt draagt de verpleegkundige, die u op de verpleegafdeling verzorgt, een beschermend masker.

Contact isolatie

De arts of verpleegkundige geeft u uitleg over de reden van uw opname in contact isolatie. De speciale voorzorgsmaatregelen die genomen moeten worden, staan ook  op de blauwe kaart die op de deur van de patiëntenkamer hangt.

Opname

Praktische tips

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Betrokken afdelingen

Code ALG-075
Laatste revisie: 13 december 2023 - 09:46
Opname

Opname in contact isolatie

 • U verblijft op een eenpersoonskamer.
 • Aan de deur van uw kamer hangt een blauwe kaart met daarop de te nemen maatregelen.
 • U wast uw handen na elk toiletbezoek met water en zeep.
 • Als u de kamer verlaat desinfecteert u de handen met handalcohol.
 • De medewerkers die u verzorgen dragen schort en handschoenen.
 • De medewerkers desinfecteren hun handen met handalcohol bij het betreden en verlaten van de kamer en tussendoor bij verpleegkundige en medische handelingen.
 • De deur van uw kamer mag open blijven.
 • Als u voor onderzoek of behandeling naar een andere afdeling gaat, dan worden dezelfde maatregelen genomen.
 • U kunt gewoon bezoek ontvangen
 • U neemt de voorgeschreven maatregelen, volgens de blauwe kaart.
 • Na het bezoek desinfecteert u de handen met handalcohol.
 • Kinderen tot 12 jaar worden alleen onder begeleiding van een volwassene toegelaten.

Thuis gelden de normale hygiëne regels voor u en uw huisgenoten. Mocht er een resistente bacterie bij u gevonden zijn, dan is het belangrijk om dit de melden bij een eventuele volgende opname in een ziekenhuis. Meld dit ook bij de instelling waar u woont of verblijft en geef het door aan de thuiszorg als u daar gebruik van maakt.

Als u nog vragen heeft over het verplegen in druppel isolatie, kunt u deze stellen aan de behandelend arts of aan de verpleegkundige die voor u zorgt. Met overige vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Hygiëne & Infectiepreventie, telefoonnummer (073) 553 29 54.