Aandoening

Koortsstuip bij kinderen

Een koortsstuip is een epileptische aanval, die alleen bij snel stijgende koorts optreedt.

Een koortsstuip is een aanval van trekkingen/schokken in armen en benen waarbij uw kind bewusteloos raakt. Het gezicht wordt bleek, grauw of blauw. Een gewone, milde koortsstuip duurt gemiddeld 5 minuten en in elk geval korter dan 15 minuten. Koortsstuipen komen eerder voor bij kinderen bij wie in de naaste familie meer kinderen koortsstuipen hebben gehad.

Lees meer

Een koortsstuip betekent niet meteen dat uw kind epilepsie heeft. Slechts 2% van de kinderen met koortsstuipen krijgt later epilepsie. Dan treden aanvallen ook op zonder koorts.

Naast gewone koortsstuipen kunnen atypische (gecompliceerde) stuipen voorkomen. Deze stuipen kunnen wijzen op epilepsie. Atypische koortsstuipen kunnen de volgende kenmerken hebben:

  • Ze komen voor beneden de leeftijd van 6 maanden en boven de 5 jaar.
  • Ze duren langer dan 15 minuten.
  • Ze zijn niet symmetrisch. Dit betekent dat de schokken eenzijdig zijn of vooral aan één kant. Of er zijn andere verschijnselen, zoals verwardheid en smakken.
  • Er is meer dan één koortsstuip per koortsperiode.

Soms worden er bij lichamelijk-neurologisch onderzoek afwijkingen gevonden (zoals eenzijdige verlamming of kenmerken van spasticiteit).

Code KIN-019
Laatste revisie: 29 januari 2020 - 15:19