Aandoening

Koortsstuip

Een koortsstuip is een epileptische aanval, die alleen bij snel stijgende koorts optreedt.

Een koortsstuip is een aanval van trekkingen/schokken in armen en benen waarbij uw kind bewusteloos raakt. Het gezicht wordt bleek, grauw of blauw. Een gewone, milde koortsstuip duurt gemiddeld 5 minuten en in elk geval korter dan 15 minuten. Koortsstuipen komen eerder voor bij kinderen bij wie in de naaste familie meer kinderen koortsstuipen hebben gehad.

Code KIN-771
Laatste revisie: 25 februari 2021 - 08:04