Aandoening

Hersenschudding bij kinderen (licht traumatisch hoofd-/ hersenletsel)

Een hersenschudding bij kinderen ontstaat door een ongeval of klap tegen het hoofd.

Code kin-770
Laatste revisie: 24 februari 2022 - 11:04