Aandoening

Hersenschudding bij kinderen (licht traumatisch hoofd-/ hersenletsel)

Een hersenschudding bij kinderen ontstaat door een ongeval of klap tegen het hoofd.

Code kin-770
Laatste revisie: 28 februari 2023 - 11:37