Aandoening

Hersenschudding bij kinderen (licht traumatisch hoofd-/ hersenletsel)

Een hersenschudding bij kinderen ontstaat door een ongeval of klap tegen het hoofd.

Bij een hersenschudding worden de hersenen korte tijd door elkaar geschud. Uw kind heeft daarbij even het bewustzijn verloren en/of er is sprake van geheugenverlies. Het bewustzijnsverlies kan enkele seconden aanhouden tot maximaal 30 minuten.

Lees meer

Is uw kind volledig bij bewustzijn gebleven? Dan is er alleen sprake van hoofdletsel. Bij hoofdletsel treden er vaak minder klachten op dan bij een hersenschudding.

Een hersenschudding is een relatief onschuldige aandoening. Heel soms komt het voor dat er tijdens de eerste 24 uur gevaarlijke complicaties optreden. Tegenwoordig kunnen artsen goed voorspellen bij welke patiënten dit zou kunnen gebeuren.

Gevolgen op de lange termijn

De klachten worden meestal vanzelf minder. Bij een kleine groep kinderen kunnen de klachten langer dan 6 maanden blijven bestaan. Is dat bij uw kind zo? Dan is het goed om naar uw huisarts te gaan. De huisarts kan uw kind zo nodig verwijzen naar een kinderarts of neuroloog. Deze kan dan bekijken of het zinvol is om aanvullend onderzoek te doen naar de aard van de klachten van uw kind.

Code kin-197
Laatste revisie: 1 mei 2020 - 13:21