Aandoening

Epilepsie

Epilepsie is een hersenaandoening met aanvallen.

1 op de 150 Nederlanders heeft epilepsie. De aanvallen zijn het gevolg van een plotselinge, tijdelijke verstoring van het elektrisch evenwicht in de hersenen. De soort aanvallen verschilt van persoon tot persoon. U kunt last hebben van kortdurende momenten van afwezigheid, tot herhaaldelijke schokbewegingen.

Lees meer

De verschijnselen bij de aanvallen hangen af van de oorzaak en de plaats waar de elektrische verstoring optreedt. Een aantal vormen van epilepsie is leeftijdsgebonden. De aanvallen komen dan in een bepaalde leeftijdsperiode voor. Met het ouder worden kunnen ze verdwijnen. Veel vormen van epilepsie worden echter veroorzaakt door aanleg, een hersenziekte of een hersenbeschadiging. Die aanvallen verdwijnen meestal niet spontaan.

Code NEU-104
Laatste revisie: 26 juni 2024 - 10:25