Headerafbeelding
Patiënt krijgt een EEG onderzoek
Onderzoek

E.E.G. onderzoek

Bij een E.E.G. onderzoek meten we de activiteit van de hersenen.

Dit gebeurt met behulp van elektroden. Meestal wordt een elastische muts met elektroden gebruikt. Soms plakt de laborant de elektroden op uw hoofd.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw onderzoek

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze locatie in 's-Hertogenbosch, Boxtel, Drunen of Rosmalen? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Code NEU-002
Laatste revisie: 15 juli 2024 - 10:12
Hoe verloopt het onderzoek?

E.E.G. onderzoek

Om het E.E.G. onderzoek goed uit te kunnen voeren is het belangrijk dat u de avond voor het onderzoek uw haren wast en geen haarlak, gel en dergelijke gebruikt.

Kunt u niet naar uw afspraak komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voordat u de afspraak heeft naar de polikliniek. Uw plaats kan dan gebruikt worden om een andere patiënt te helpen. Zo werkt u ook mee om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden!

Waar heeft u uw afspraak?

Het onderzoek vindt plaats op de Klinische Neurofysiologie (KNF), gebouw C, verdieping 1, ontvangst 5.

Voor het onderzoek

  • Meestal wordt een elastische muts met elektroden gebruikt. Soms plakt de laborant de elektroden op uw hoofd.
  • Voor een goede werking brengt de laborant onder de elektroden een contactgel aan en wordt er wat over uw hoofdhuid gekrabbeld met een hol buisje.

Tijdens het onderzoek

  • De elektroden worden met het E.E.G. apparaat verbonden. Het apparaat registreert de activiteit van uw hersenen. Op het beeldscherm is dit te zien als een soort golfjes.
  • Tijdens het onderzoek ligt u op een bed in een iets verduisterde kamer. Een groot gedeelte van de tijd heeft u uw ogen gesloten. Tijdens het onderzoek kan de laborant u vragen uw ogen te openen en weer te sluiten, soms moet u een tijdje zuchten en kan er een lamp gaan flitsen.
  • Tijdens het onderzoek neemt de laborant beeld en geluid op. Deze beelden worden alleen gebruikt voor het onderzoek. Als er geen bijzonderheden zijn opgenomen, verwijderen we de beelden.

Het totale onderzoek duurt ongeveer 1 uur.

Na het onderzoek verwijdert de laborant het kapje of de elektroden. U kunt thuis uw haren wassen met shampoo om eventueel achtergebleven resten te verwijderen.

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts, bij uw eerstvolgende afspraak op de polikliniek.

Als u nog vragen heeft dan kunt u deze voor het begin van het onderzoek stellen. Ook kunt u bellen met de afdeling Klinische Neurofysiologie, telefoonnummer (073) 553 86 80.