Aandoening

Chronische pijn

Chronische pijn is pijn die langer duurt.

Als iemand al langere tijd pijn heeft, spreken we over chronische pijn. Dit is anders dan acute pijn, die sinds kort aanwezig is. Acute pijn gaat vaak samen met een lichamelijke afwijking. Er is dan verband tussen de oorzaak en de pijn die u heeft. Bij chronische pijn is dit minder duidelijk of niet aanwezig.

Lees meer

Na uitgebreid onderzoek kan dan blijken dat er geen oorzaak en/of lichamelijke afwijking (meer) is, terwijl u wel pijn heeft. Na 3 maanden pijn ontstaan er veranderingen in het zenuwstelsel en in de hersenen. Deze veranderingen zorgen ervoor dat u sneller pijn heeft.

Wanneer acute pijn overgaat in chronische pijn is moeilijk te zeggen. De grens ligt niet precies vast. Bij chronische pijn spelen de volgende factoren een rol:

  • Lichamelijke/biologische factoren.
  • Geestelijke (psychische) factoren.
  • Sociale factoren.
Code ALG-012
Laatste revisie: 12 juli 2023 - 09:48