Aandoening

Aneurysma van de buikslagader

Een aneurysma is een plaatselijke verwijding van een slagader.

Bij een verwijding van de buikslagader bestaat de kans dat de buikslagader scheurt. Dit is een levensbedreigende aandoening, waarvoor een spoedoperatie nodig is. Een verwijding van de buikslagader geeft meestal weinig klachten. Daarom wordt een aneurysma vaak toevallig ontdekt.

Code CHI-057
Laatste revisie: 6 maart 2024 - 13:35